ภาพสื่อและการประชาสัมพันธ์

สารคดีโครงการรับจำนำข้าว

โดย ACT โพสเมื่อ Dec 01,2016

               โกงยังไง โกงทำไม โกงใคร คือ มุมมองของเด็กวัยรุ่นยุคนี้ต่อ "โครงการรับจำนำข้าว" สิ่งที่นำเสนอทำให้เห็นว่าเขาใส่ใจ และสืบค้น ได้ดีแค่ไหน...ที่แน่ๆมุมมองเล็กๆนี่อาจสร้างความสั่นสะเทือนให้เกิดขึ้นกับผู้เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ไม่มากก็น้อย

 

 

หนึ่งในชุดสารคดีเชิงสร้างสรรค์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ที่ร่วมมือกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)