ประเด็นร้อน

บทพิสูจน์ความศักดิ์สิทธิ์ 'ข้อตกลงคุณธรรม'

โดย ACT โพสเมื่อ Nov 08,2018

- - ขอบคุณข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ - -

 

คอลัมน์ อินไซด์สนามข่าว

 

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ส่งหนังสือถึง "ประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ที่ชื่อว่า "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" ในหนังสือเขียนอธิบายเหตุผลพร้อมกับแนะนำให้ พล.อ.ประยุทธ์ ตัดสินใจใช้ "ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)" ในการประมูลโครงการร้านค้าปลอดภาษีและอากร หรือ ดิวตี้ฟรี ซึ่งสัมปทานเดิมที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กับ เอกชน คือ บริษัท คิงเพาเวอร์ฯ เจ้าของสัมปทานรายเดิมกำลังจะสิ้นสุดเดือนกันยายน 2563 นี้

 

"ข้อตกลงคุณธรรม เป็นมาตรการสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่รัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการต่างๆ ที่ใช้มาตรการนี้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยรักษาผลประโยชน์ของประเทศได้อย่างมหาศาล .   เพื่อให้การดำเนินโครงการหาผู้ร่วมทุนในโครงการร้านค้าปลอดภาษีและอากร เป็นไปอย่างโปร่งใสตามนโยบายของรัฐบาล ใคร่ขอกราบเรียนเสนอท่านนายกรัฐมนตรีโปรดพิจารณานำข้อตกลงคุณธรรม

 

มาใช้ในโครงการดังกล่าว"

 

นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ แนวร่วมแนวรบต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาลลุงตู่ ออกมาแอกชันกระตุ้นรัฐบาลให้หันมาให้ความสำคัญกับ "ข้อตกลงคุณธรรม" อย่างจริงจัง เพราะคงจะเห็นช่องว่างช่องโหว่อะไรบางอย่างหรือไม่

 

แต่มิติหนึ่งคงอยากกระตุกย้ำเตือนนโยบาย 4 ป. ป้องปราม การปลุกจิตสำนึก การปราบปราม และ การประชาสัมพันธ์ ที่ พล.อ.ประยุทธ์ เคยประกาศไว้วันที่เรียกประชุม คตช.นัดแรก วันที่ 14 มกราคม 2558 จนถูกยกระดับเขียนอยู่ใน "พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560" ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่ของภาครัฐ

 

ที่ต้องทำเป็นข้อตกลงร่วมกัน ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายหน่วยงานภาครัฐ ฝ่ายผู้ประกอบการภาคเอกชน และผู้สังเกตการณ์อิสระตัวแทนภาคประชาชน อาทิ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้สังเกตการณ์ ให้เข้าร่วมสังเกตการณ์การทำงานจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนตั้งแต่การจัดทำทีโออาร์ ไปจนส่งมอบงานสิ้นสุดโครงการ

 

บอกได้เลยว่าหนังสือจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันรอบนี้ เป็นการกระตุกรัฐบาลรอบที่ 2 ในรอบ 1 เดือน เพราะก่อนหน้านี้ไม่กี่สัปดาห์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค หนึ่งในบุคคลที่นายกฯลุงตู่ เชิญไปร่วมเป็น คตช. ได้พูดถึง "ข้อตกลงคุณธรรม" เช่นเดียวกัน บนเวทีเสวนาหัวข้อ "สุวรรณภูมิ สนามบิน 1 ใน 3 ของโลก.  ฝัน หรือ เป็นได้จริง?"

 

ดร.ต่อตระกูล บอกว่า พล.อ.ประยุทธ์ เคยสั่งการในคตช.ว่า ให้บรรจุโครงการพัฒนาสุวรรณภูมิเฟสส 2 เป็น 1 ใน 2 โครงการที่ให้มีข้อตกลงคุณธรรม แต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาเป็นโครงการที่ไม่ได้รับความร่วมมือมากที่สุด ไม่ตรงกับหลักข้อตกลงคุณธรรมที่รัฐบาลมีนโยบาย จนกระทั่งถึงป่านนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เพราะหลักของความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐแม้เริ่มคิดโครงการก็ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลแล้ว

 

อย่างที่ผมบอกว่า องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันขยับคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่ที่น่าจะบังเอิญก็คือ ทั้งโครงการสัมปทานดิวตี้ฟรี กับ สุวรรณภูมิเฟส 2 อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ทั้งคู่

 

 

 

 

#ร่วมเป็นคนไทยตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw