ประเด็นร้อน

เคหะฯสัมมนาผู้บริหาร ชู 'ไม่รับ ไม่ให้ โปร่งใส เพียงพอ' รณรงค์งดรับของขวัญ

โดย ACT โพสเมื่อ Nov 23,2018

- - ขอบคุณข้อมูลจาก มติชน - -

 

นายไมตรี อินทุสุต

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้บริหารสายงานบริหารชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน” โดยมี ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องวทัญญู ณ ถลาง สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ


โครงการสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากสายงานบริหารชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ ปี 2562 รวมถึงแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด รวมทั้งแนวทางการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมนำความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาต่อยอดให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ


ในโอกาสนี้ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมได้จัดกิจกรรม No Gift Policy “ไม่รับ ไม่ให้ โปร่งใส พอเพียง” เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติงดรับของขวัญต่างๆ อันเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ

 

 

 

 

 

#ร่วมเป็นคนไทยตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw