ภาพสื่อและการประชาสัมพันธ์

ภาพยนตร์โฆษณาต่อต้านคอร์รัปชัน ตอนที่1(ขอทาน)

โดย ACT โพสเมื่อ Feb 10,2014

 

 อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม ตอนที่ 1 (ขอทาน) 
ภาพยนตร์โฆษณาต่อต้านคอร์รัปชัน