ประเด็นร้อน

คุก 70 ปี! 'อดีต ผอ.โรงเรียนบ้านมะรือโบตก' โกงเงินอาหารกลางวันเด็ก

โดย ACT โพสเมื่อ Nov 28,2018

- - ขอบคุณข้อมูลจาก ผู้จัดการออนไลน์ - -

 

ศาลอาญาคดีทุจริตฯภาค 9 สั่งจำคุก 70 ปี “อดีต ผอ.โรงเรียนมะรือโบตก” จ.นราธิวาส โกงเงินอาหารกลางวันเด็ก รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ 35 ปี ไม่รอการลงโทษ แต่ยังอยู่ภายใต้สิทธิการอุทธรณ์


วันนี้ (27 พ.ย. 61) นายสนั่น ทองจีน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 9 ได้แถลงผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 ในส่วนของสำนักงาน ป.ป.ช. 3 จังหวัดชายแดนใต้ สำหรับผลพิจารณาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 ได้พิพากษาคดีที่ ป.ป.ช. ส่งให้พนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องโดยมีคำพิพากษาแล้ว 1 คดี ทั้งนี้ คดีหมายเลขดำที่ อท.29/2561 คดีหมายเลขแดงที่ อท.33/2561 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 61 กรณี นายเฉลิม พละสิทธิ์ ครั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ได้ใช้หน้าที่ดังกล่าวบันทึกขอยืมเงินประเภทเงินอุดหนุนอื่นๆ และประเภทเงินโครงการอาหารกลางวัน โดยไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ว่าจะนำไปใช้จ่ายเพื่อกิจกรรมใด และจำเลยใช้อำนาจโดยมิชอบ เมื่อได้รับเงินแล้วได้เบียดบังเอาไว้เป็นประโยชน์ส่วนตน ทั้งยังไม่ส่งใช้เงินยืมรายเก่าตามกำหนดเวลา


คำพิพากษาของศาล ระบุว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 (เดิม) การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรม เป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 จำคุกกระทงละ 5 ปี รวม 14 กระทง เป็นจำคุก 70 ปี จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 35 ปี จำเลยขอให้รอการลงโทษโดยอ้างว่าได้นำเงินที่ยืมไปใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน รวมทั้งจำเลยได้จ่ายเงินคืนทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย แต่ไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เงินยืมว่าจำเลยนำไปใช้ในกิจกรรมใดของโรงเรียน ซึ่งหากจำเลยนำไปใช้ในกิจกรรมดังกล่าวจริง ย่อมสามารถแสดงหลักฐานการใช้เงินยืมดังกล่าว แม้จำเลยจะชดใช้คืนเงินยืมพร้อมดอกเบี้ยแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นภายหลังจากมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยและเป็นเรื่องทางแพ่ง กรณีนี้จึงไม่มีเหตุที่จะรอการลงโทษข้อหาอื่น และยังอยู่ภายใต้สิทธิการอุทธรณ์ ซึ่งการพิจารณาวินิจฉัยของศาลสูงตามลำดับ จำเลยยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด

 

 

 

 

#ร่วมเป็นคนไทยตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw