ภาพสื่อและการประชาสัมพันธ์

ภาพยนตร์สั้นต่อต้านคอร์รัปชัน ตอนที่ 2 (กินเลี้ยง)

โดย ACT โพสเมื่อ Feb 23,2014

 

อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม ตอนที่ 2 (กินเลี้ยง) ภาพยนตร์โฆษณาต่อต้านคอร์รัปชัน