กิจกรรมพิเศษ

เชิญร่วมงานแถลงประกาศ “ผลโพลต้านโกง” 20 ธ.ค. นี้

โดย ACT โพสเมื่อ Dec 14,2018

ร่วมงานแถลงประกาศผลโพลต้านโกง 20 ธ.ค. นี้

 

เชิญร่วมงานแถลงประกาศ “ผลโพลต้านโกง” 20 ธ.ค. นี้ 

 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,  องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย),  มูลนิธิเพื่อคนไทยและภาคีภาคประชาชน

 

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวประกาศ  “ผลโพลต้านโกง”  รับเลือกตั้ง 2562     

ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคมนี้   เวลา 13.30 - 14.30 น. ณ  ห้อง Meeting Room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

ผู้ร่วมแถลงข่าวดังนี้

1.คุณประมนต์ สุธีวงศ์  ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 

2.คุณวิเชียร พงศธร  ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทย

3.รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

4.ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย  รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                                           


“ผลโพลต้านโกง” รับเลือกตั้ง 2562  เป็นโครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของพรรคการเมืองและนักการเมืองไทยในการเลือกตั้ง 2562  ระหว่างวันที่ 16 พ.ย.–14 ธ.ค. 2561 เพื่อให้พรรคการเมืองนำข้อเสนอของประชาชนจากผลโพลไปพัฒนาเป็นนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และประกาศพันธสัญญา


กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  เวลา 13.30-14.30 น. ห้อง Meeting Room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

13.00 – 13.30 น.ลงทะเบียนสื่อมวลชน

13.30 – 14.20 น.แถลงข่าวประกาศ“ผลโพลต้านโกง” รับเลือกตั้ง 2562


ดำเนินรายการโดย

ดร. มานะ นิมิตรมงคล  เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

14.20 – 14.30 น. ผู้แถลงข่าวร่วมถ่ายภาพ  จบการแถลงข่าว

 

 

 

 

 

 

#ร่วมเป็นคนไทยตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw