ภาพสื่อและการประชาสัมพันธ์

ภาพยนตร์สั้นต่อต้านคอร์รัปชัน อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม ตอนที่ 3 (ภัตตาคาร)

โดย ACT โพสเมื่อ Feb 23,2014อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม ตอนที่ 3 (ภัตตาคาร) ภาพยนต์สั้นต่อต้านคอร์รัปชัน