สื่อประชาสัมพันธ์

ภาพยนตร์สั้นต่อต้านคอร์รัปชัน อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมตอนที่4 (Barza)

โดย ACT โพสเมื่อ Feb 05,2014

  ตอนที่4 (Barza) ภาพยนตร์สั้นต่อต้านคอร์รัปชัน