ประเด็นร้อน

ร้องสอบทุจริต 500 เรื่องต่อเดือน

โดย ACT โพสเมื่อ Jan 25,2019

- - ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยโพสต์ - -

 

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดกิจกรรมวัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง โดย พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง การป้องกันการทุจริต ภารกิจของคนไทยทั้ง ชาติ ตอนหนึ่งว่า

 

ปัจจุบันสำนัก งาน ป.ป.ช.รับเรื่องกล่าวหาใหม่เดือนละประมาณ 500 เรื่อง ปีหนึ่งประมาณ 6,000 เรื่อง แต่ศักยภาพการทำงานของ ป.ป.ช. ทุกวันนี้รับเรื่อง และทำเสร็จใน อัตราเท่ากัน บางทีเรื่องร้องเรียน เข้ามายังมากกว่าเรื่องที่ทำเสร็จ เพราะถ้าประชาชนเชื่อมั่นมากก็ ร้องเรียนมาก ถ้าไม่เชื่อมั่นก็ไม่ร้องเรียน จะทำอย่างไรให้เรื่องเข้าสู่ระบบน้อยกว่าเรื่องที่ทำเสร็จ มิฉะนั้นการทำงานของ ป.ป.ช.ไม่ประสบความสำเร็จ มีแต่เรื่องเก่า ทั้งที่ต้องพยายามทำเรื่องใหม่ เพื่อจะเป็นการป้องปรามว่า อย่าทำ ถ้าทำแล้วติดคุก ต้องรับโทษทางอาญา จะทำอย่างไรให้เรื่องมันเข้ามาน้อย ถ้าเกิด 3 ปี 5 ปี 10 ปี ต่อจากนี้ เรื่องร้องเรียนจากเดิมเดือนละ 500 เรื่อง กลายเป็น 700 เรื่อง หรือเพิ่มขึ้น ตนและกรรมการ ป.ป.ช.คนอื่นๆ ต้องทบทวนตัวเองว่า ทำงานประสบความสำเร็จหรือไม่ และต้องพิจารณาตัวเอง สิ่งที่บอกว่าประสบความสำเร็จคือเรื่องกล่าวหาน้อยลง และต่อไปอาจไม่มี ป.ป.ช.ในมิติด้านการปราบปราม แต่เปลี่ยนเป็นมิติป้องกัน

 

ดังนั้นการทำงานของ ป.ป.ช.จึงเป็นเรื่องสำคัญ องค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ หรือ ITA ทุกปีจะจัดอันดับดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน โดยปี 2017 ไทยได้ 37 คะแนน จาก 100 เราต้องมาแก้ไขปัญหา เราจะทำอย่างไรปรับสร้างภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของประเทศไทยให้เทียบเท่าสากล มีเป้าหมายทำคะแนนของเราให้ได้คะแนนประมาณ 50 ในปี 2564 ถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย

 

 

 

 

 

 

#ร่วมเป็นคนไทยตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw