ภาพสื่อและการประชาสัมพันธ์

ภาพยนตร์สั้นต่อต้านคอร์รัปชัน อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม ตอนที่5 (ลูกคนโกง)

โดย ACT โพสเมื่อ Feb 05,2014

 

ตอนที่ 5 (ลูกคนโกง) ภาพยนตร์สั้นต่อต้านคอร์รัปชัน