ภาพสื่อและการประชาสัมพันธ์

อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมตอนที่ 6(รับสินบน)

โดย ACT โพสเมื่อ Feb 05,2014

 อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม ตอนที่ 6 (รับสินบน) ภาพยนตร์สั้นต่อต้านคอร์รัปชัน