ประเด็นร้อน

คุมเข้มทำสัญญาข้าวจีทูจี

โดย ACT โพสเมื่อ Feb 14,2019

- - ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยรัฐ - -

 

คอลัมน์ กระจก 8 หน้า : โดย ฟันนี่เอส

 

เพียงไม่กี่วัน หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต กรณีการค้าระหว่างประเทศแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) จากโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอเพื่อหวังป้องกันทุจริตในอนาคตไปเมื่อเร็วๆนี้นั้น

 

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติในการเจรจา และทำสัญญาซื้อขายข้าวจีทูจีของรัฐบาล ได้ออกแนวทางปฏิบัติในการเจรจา และทำสัญญาการซื้อขายข้าวจีทูจีสำหรับข้าราชการประจำในทันที

 

เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ข้าราช การกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ยึดถืออย่างเคร่งครัด เป็นการ "ตอกฝาโลง" ไม่ให้เกิดทุจริตในอนาคต โดยได้รับความเห็นชอบจาก ครม.แล้ว

 

สำหรับแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ได้กำหนดหลักการสำคัญในการเจรจา และทำสัญญา 3 ประการ ได้แก่ การเจรจาและทำสัญญา โดยคู่สัญญาต้องเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลกลางของประเทศผู้ซื้อ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลกับกระทรวงการต่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง

 

ส่วนการชำระเงิน ต้องเป็นการชำระเงินระหว่างประเทศ ไม่จำเป็นต้องเปิด Letter of Credit (L/C) อย่างเดียว ขึ้นอยู่กับการเจรจา แต่ต้องตรวจสอบที่มาของเงินได้ โดยมีเอกสารหลักฐานจากธนาคารทั้งของไทย และธนาคารที่ประเทศคู่ค้าใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน

 

และสุดท้ายการส่งมอบข้าว ต้องส่งข้าวออกไปจากไทยจริง โดยมีหลักฐานสำคัญคือใบอนุญาตการส่งออกข้าวที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ ที่ระบุว่าเป็นการส่งออกข้าวรัฐบาล

 

สาเหตุที่จะต้องกำหนดแนวทางให้ชัดเจนใน 3 ประเด็นนี้ เนื่องจากเป็น 3 ประเด็นหลักที่มักพบการ "โกหก" คำโตในการซื้อขายข้าวจีทูจีที่ผ่านมา เช่น หลอกว่าคู่สัญญาเป็นรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลกลาง แต่กลับไม่ได้เป็นจริงๆ, การจ่ายเงิน จะใช้แคชเชียร์เช็คในประเทศ ไม่มีหลักฐานการโอนเงินจากต่าง-ประเทศ และการส่งออก ก็ไม่มีหลักฐานว่ามีการส่งข้าวออกจากไทยจริง

 

แต่สำหรับประเด็นที่ต้องการให้กรมเปิดเผยข้อมูลในสัญญาซื้อขายข้าวจีทูจีทั้งฉบับนั้น กรมจะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลที่เปิดเผยได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ขัดต่อข้อกำหนดในสัญญาและไม่กระทบต่อตลาด และความสัมพันธ์กับประเทศผู้ซื้อ เพราะการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดอาจเป็นผลเสียต่อไทย ที่อาจกลายเป็นการเปิดเผยความลับให้คู่แข่งได้รับทราบ

 

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ยืนยันว่า กรมทำตามแนวทางดังกล่าวมาโดยตลอด และทำมาก่อนที่จะมีแนวทางนี้ออกมา เชื่อมั่นว่าจะสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี

 

ที่สำคัญ จะทำให้การซื้อขายข้าวจีทูจีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และป้องกันปัญหาทุจริตและความเสียหายต่อประเทศได้แน่นอน!!

 

 

 

 

 

 

#ร่วมเป็นคนไทยตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw