ประเด็นร้อน

ACT ออกแถลงการณ์ จับตาสองโครงการใหญ่สนามบินสุวรรณภูมิ ประมูลดิวตี้ฟรี - สร้างเทอร์มินอล 2

โดย ACT โพสเมื่อ Feb 17,2019


แถลงการณ์ จับตาสองโครงการใหญ่สนามบินสุวรรณภูมิ ประมูลดิวตี้ฟรี - สร้างเทอร์มินอล 2


องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ออกแถลงการณ์ให้จับตา 2 โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งประมูลดิวตี้ฟรี และสร้างเทอร์มินอล 2 หวั่นไม่โปร่งใส ฉวยโอกาสช่วงใกล้เลือกตั้งเร่งรัดอนุมัติก่อนมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

 

วันที่ 17 ก.พ. 62 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง จับตาสองโครงการใหญ่สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยเนื้อหาแถลงการณ์ระบุว่า จากกรณีที่สองโครงการใหญ่ของสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงนี้ คือ โครงการร้านค้าปลอดภาษีและอากร หรือ ดิวตี้ฟรี  ที่เดิมมีข่าวว่าจะดำเนินการประมูลให้แล้วเสร็จในปีที่แล้วแต่ได้ล่าช้ามา และโครงการขยายอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2  ที่ยังคงเดินหน้าต่อไปตามเดิม หลังจากผู้บริหารบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)(ทอท.) ให้ข่าวว่าจะเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้ โดยเป็นที่เข้าใจกันว่าทั้งสองโครงการน่าจะมีเบื้องหลังบางอย่างที่เชื่อมโยงกัน


โครงการขยายอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2  สนามบินสุวรรณภูมิ มูลค่า 6.6 พันล้านบาท ได้ถูกทักท้วงอย่างต่อเนื่องจากสภาวิชาชีพทั้งด้านวิศวกรและสถาปนิกผู้เป็นเสาหลักของประเทศในองค์ความรู้ด้านนี้ และล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช) ทำหนังสือให้ความเห็นว่า  แนวทางที่ ทอท.พยายามผลักดันอยู่นั้นขาดความเหมาะสมหลายประการ ที่สำคัญ คือ ไม่เป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาสนามบินที่ศึกษาไว้ในปี พ.ศ. 2546 อาจสร้างความเสียหายร้ายแรงในอนาคต 


องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) มีความกังวลว่า ความไม่โปร่งใสจนขาดการยอมรับ และท่าทีของผู้บริหาร ทอท. ในช่วงเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่กำลังสนใจกับการเลือกตั้ง ทำให้เป็นห่วงว่าผู้มีอำนาจจะฉวยโอกาสเร่งรัดอนุมัติเรื่องก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้น


อนึ่งความสำเร็จหรือล้มเหลวของทั้งสองโครงการจะส่งผลต่อชื่อเสียง และผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างมาก ดังนั้นรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องต้องแสดงความรับผิดชอบ ขณะเดียวกันประชาชนรวมทั้งสื่อมวลชนต้องอย่านิ่งนอนใจ และขอให้ช่วยกันจับตา เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมไว้

 

 

 

 

 

#ร่วมเป็นคนไทยตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw