ประเด็นร้อน

ทวงข้อตกลงคุณธรรม

โดย ACT โพสเมื่อ Mar 13,2019

- - ขอบคุณข้อมูลจาก ไบรท์ทีวี - -

 

“องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน” ทวง “ประยุทธ์” นำ “ข้อตกลงคุณธรรม” มาใช้ในการประมูล “ดิวตี้ฟรี” เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการประมูล-ป้องกันการผูกขาด


เมื่อวันที่ 13 มี.ค. นายมานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 มี.ค.ที่ผ่านมา องค์กรฯได้ทำหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) เพื่อทวงถามความคืบหน้าในการนำ “ข้อตกลงคุณธรรม” มาใช้ในการประมูลโครงการร้านค้าปลอดภาษีอากร (Duty Free Shop) ครั้งใหม่


ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2561 องค์กรฯเคยทำหนังสือเสนอนายกฯแล้ว แต่จนถึงขณะนี้ผ่านมากว่า 4 เดือน ยังไม่มีความคืบหน้าและคำตอบใดๆ


สำหรับหนังสือดังกล่าว ระบุว่า การประมูลหาผู้ร่วมลงทุนกับรัฐในโครงการร้านค้าปลอดภาษีและอากร (Duty Free Shop) ครั้งใหม่ ที่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการในหลายสนามบินหลักของประเทศ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะสามารถสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้มหาศาลเข้ารัฐในแต่ละปี โครงการนี้จึงอยู่ในความสนใจของประชาชนเป็นอย่างมาก


องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เห็นว่า เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สามารถแข่งขันกับนานาชาติ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ การประมูลครั้งนี้จำเป็นต้องมีการแข่งขันที่เปิดกว้าง ป้องกันการผูกขาด เกิดความโปร่งใสตามนโยบายที่รัฐบาลของท่านได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด ดังนั้นจึงควรนำ “ข้อตกลงคุณธรรม” มาใช้ในทุกขั้นตอนของการประมูลเริ่มตั้งแต่การร่างขอบเขตของงาน (TOR)


“องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จึงกราบเรียนมายังท่านนายกฯ เพื่อขอทราบความคืบหน้าในการพิจารณานำ “ข้อตกลงคุณธรรม” มาใช้ในโครงการประมูลหาผู้ร่วมลงทุนกับรัฐครั้งใหม่นี้ ด้วยเป็นห่วงว่า เมื่อมีรัฐบาลใหม่ภายหลังการเลือกตั้งแล้วเรื่องนี้จะถูกลืมหายไป ทำให้ต้องมาเริ่มทำความเข้าใจกันใหม่ จนอาจเกิดความเสียหายไม่ทันการ”หนังสือระบุ

 

ACT ทำหนังสือถึงนายกฯ  ทวงถามความคืบหน้าในการนำ 'ข้อตกลงคุณธรรม' มาใช้ในการประมูลดิวตี้ฟรีรอบใหม่


นายมานะ กล่าวว่า ข้อตกลงคุณธรรม เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 เพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยจัดทำเป็นข้อตกลงร่วมกัน 3 ฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน และผู้สังเกตการณ์อิสระตัวแทนภาคประชาชน ว่าจะไม่กระทำการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้สังเกตการณ์อิสระ รวมทั้งยินยอมให้ผู้สังเกตการณ์อิสระที่มีความเป็นกลาง ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน มีความรู้และประสบการณ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์การทำงานจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนตั้งแต่การจัดทำร่างขอบเขตงาน ไปจนส่งมอบงานสิ้นสุดโครงการ


ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 มี.ค. ที่ผ่านมา นายนิตินัย ศิริสมรรถการ  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ระบุว่า ได้ออกประกาศเชิญชวนให้เอกชนที่สนใจเข้าร่วมประมูลกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร (Duty Free) ในสนามบิน 4 แห่ง ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ, สนามบิน หาดใหญ่, สนามบินภูเก็ต และสนามบินเชียงใหม่ ในรูปแบบการประมูลสัญญาแบบรายเดียว


โดยจะเปิดขายเอกสารการประมูล (TOR) ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค.-1 เม.ย.2562 และจะเปิดชี้แจงรายละเอียดกับเอกชน ในวันที่ 2 เม.ย.

 

ทวงถามความคืบหน้าในการนำข้อตกลงคุณธรรม

 

 

 

 

#ร่วมเป็นคนไทยตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw