ข่าวสารและกิจกรรม

“วัยเรียนวัยใส ต้านภัยคอร์รัปชัน”

โดย ACT โพสเมื่อ Mar 20,2017

ภาพบรรยากาศ จากโครงการ "วัยเรียนวัยใส ต้านภัยคอร์รัปชัน" ระหว่างวันที่ 9 - 12 มีนาคม 2560

ร่วมปลูกฝังเยาวชนไทยให้มีความโปร่งใสพร้อม ความคิดอุดมการณ์ที่จะพัฒนาตัวเอง และ ผู้อื่น

ให้ลุกขึ้นมาเป็น Active Citizen ปลอดภัยจากคอร์รัปชันและไร้การคอร์รัปชัน


ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่ดีที่สุดในเรื่องการศึกษาคือ "คุณครู" ที่ทำงานใกล้ชิดและเข้าใจการเรียนรู้ของนักเรียน

โครงการ "วัยเรียนวัยใส ต้านภัยคอร์รัปชัน" เป็นโครงการต่อเนื่องจากค่ายเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชันYOUTH2020 โดยมีผู้นำเยาวชนรุ่นที่ 2 จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับผู้นำเยาชนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำความรู้ที่ได้มาต่อยอดจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน และปลูกฝังการต่อต้านคอรรัปชัน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาภายในจังหวัดมหาสารคาม เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 9 - 12 มีนาคม 2560 โดยเนื้อหาจำลองทุกกิจกรรม จากค่าย YOUTH2020 ทั้งกิจกรรม และ Workshop ไปจนถึงการนำเสนอโครงการเพื่อแก้ปัญหาการคอรร์ปชันในโรงเรียน

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : goo.gl/MHP7qc