ประเด็นร้อน

แนะหาคนผิดสร้างสภาใหม่อืด

โดย ACT โพสเมื่อ Apr 09,2019

- - ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยโพสต์ - -


เลขาฯ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันตั้งข้อสังเกต สร้างรัฐสภาใหม่ล่าช้า 3 ประเด็นส่อโกงใช้งบบานปลายทั้งที่ควรเสร็จตั้งแต่ปี 58 แนะให้สถาบันวิชาชีพภายนอกสอบให้เกิดความกระจ่างคลายข้อสงสัยตลอด 5 ปีที่ผ่านมา พร้อมหาผู้กระทำผิดรับผิดชอบก่อนเสียหายทั้งหมด


นายมานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์ รัปชัน (ประเทศไทย) เปิดเผยถึงความล่าช้าของการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ที่แยกเกียกกายซึ่งควรสร้างเสร็จตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2558 แต่ผู้รับเหมาอ้างมีเหตุที่ทำให้งานล่าช้ามาตลอด และรัฐสภาก็ยอมขยายเวลาให้ 3 ครั้งจาก 900 วันเป็น 2,382 วัน คือไปสิ้นสุดวันที่ 15 ธันวาคม 2562 จนถึงวันนี้งานยังคืบหน้าไปราวร้อยละ 60 เท่านั้น แม้ล่าสุดมีข่าวว่าจะเปิดใช้เฉพาะ "ห้องประชุมวุฒิสภา" ได้ในเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อต้อนรับ ส.ส.และ ส.ว.ใหม่ และจะเปิดใช้อาคารทั้งหมดกลางปี 2563 แต่หลายฝ่ายเชื่อว่าคงเป็นการเปิดแบบประชุมไปก่อสร้างไปมากกว่า ส่วนจะเสร็จสมบูรณ์คงต้องใช้เวลาอย่างน้อยอีกสองปี จึงขอตั้งข้อสังเกตเกิดอะไรขึ้นในห้าปีครึ่งที่ผ่านมา


1.การที่รัฐสภายินยอมให้ขยายเวลาก่อสร้างออกไป ทำให้ผู้รับเหมาไม่ต้องเสียค่าปรับวันละ 12  ล้านบาท รวมเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 1.77 หมื่นล้านบาท ด้วยเหตุผลเช่นการส่งมอบที่ดินล่าช้า รวมทั้งการขนย้ายดินจากการก่อสร้างจำนวนมากที่นำไปสู่การตีความที่ขัดกับทีโออาร์ จนสุดท้ายรัฐสภาต้องตกเป็นผู้รับภาระนี้เอง ทั้งที่อุปสรรคเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายรู้เงื่อนไขก่อนประมูลงานอยู่แล้ว

 

2.โครงการนี้เป็นการจ้างเหมาแบบล่ำซำที่ปกติ แล้วผู้รับเหมาต้องทำงานให้สำเร็จตามแบบก่อสร้าง แต่มีการวิจารณ์ว่าโครงการนี้มีการโยนภาระงานให้เป็นของรัฐสภาหรือผู้รับเหมาอื่น มีการเปลี่ยนแบบลดสเปก แต่ไม่ลดเงินและใช้เวลามาก และทำให้รัฐสภาต้องจ่ายเงินเพิ่มจำนวนมาก


3.ข้อมูลจากเอกสารโครงการ ข้อร้องเรียนของข้าราชการ อดีตข้าราชการระดับสูงของรัฐ สภาและผู้เกี่ยวข้อง พบว่ามีงานเพิ่มเติมที่ต้องเพิ่มงบประมาณอีกหลายรายการ เช่นการออก แบบและก่อสร้างอาคารจอดรถ ระบบไอทีและสารสนเทศ รวมทั้งมีประเด็นที่กำลังถกเถียงกันอยู่ด้วยความกังวลว่า ใครคือผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและการประสานงานในการเชื่อมโยงระบบไอทีและระบบเสียงเข้ากับระบบหลักของอาคาร ทั้งนี้ โครงการนี้มีผู้มากบารมีเกี่ยวข้องหลายคน ทำให้ข้าราชการทำงานลำบากและต้องเกรงใจ เห็นได้จากการที่ข้าราชการของรัฐสภาหลายรายโดนตั้งคณะกรรมการสอบสวนเอาผิด โดนโยกย้ายทั้งที่เป็นข่าวและรู้กันภายใน ขณะที่เอกชนรายอื่นๆ ก็ถูกกดดันจนหลายอย่างบิดเบือนไป


นายมานะกล่าวว่า ทางออกที่ดีที่สุดในการทำให้สังคมมั่นใจว่าเงินภาษีที่ถูกใช้ไปจำ นวนมาก รวมทั้งชื่อเสียงและเวลาที่สูญเสียไปจากข้ออ้างและเหตุผลที่รัฐสภาเองยอมรับมาตลอดนั้นว่าเป็นเรื่องสมเหตุสมผลตามหลักวิชาชีพแล้วจริงหรือไม่ ควรให้มีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเปิดกว้าง โดยเชิญสถาบันที่เป็นเสาหลักในวิชาชีพคือ สภาสถาปนิก, สภาวิศวกร, สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ให้เข้ามาศึกษากระ บวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้น เชื่อว่าผลลัพธ์ที่ได้คือความถูกต้องที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและเกิดความรู้ที่มีคุณค่าเพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อไป และยังจะได้ทราบว่าท่ามกลางข่าวคอร์รัปชัน ใช้งบบานปลายและความล่าช้าดังกล่าวนี้ใครเป็นผู้ รับผิดชอบ เพราะปัญหานี้จะชี้ขาดโดยองค์กรหรือหน่วยงานใดที่เหมาะสมพร้อมให้คำอธิบายเป็นที่ยอมรับ

 

 

 

#ร่วมเป็นคนไทยตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw