ประเด็นร้อน

ด่วน บอร์ดPPP ฟันธง ประมูลดิวตี้ฟรีไม่เข้ากฎหมายพีพีพี

โดย ACT โพสเมื่อ Apr 18,2019

- - ขอบคุณข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ - -

 

คณะกรรมการ PPP ไฟเขียว ดิวตี้ฟรีไม่เกี่ยวข้องกับกิจการท่าอากาศยาน ไม่ต้องเข้าเงื่อนไขกฎหมายร่วมทุน เตรียมเสนอครม. ออกประกาศ กิจการเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นสำหรับกิจการท่าอากาศยาน 12 กิจการ และกิจการการขนส่งทางอากาศ 1 กิจการ


นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน(คณะกรรมการ PPP)เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ PPPครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน  ดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติพิจารณารับทราบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการ PPPเรื่อง กิจการเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะตามมาตรา 7(3) ท่าอากาศยาน การขนส่งทางอากาศ แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณาให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาเห็นชอบต่อไป.

 

ทั้งนี้ กิจการเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นสำหรับกิจการท่าอากาศยานมีทั้งสิ้น 12 กิจการ และกิจการการขนส่งทางอากาศอีก 1 กิจการ โดยกิจการดิวตี้ฟรี ไม่มีใน 12 กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะของกิจการท่าอากาศยาน ดังนั้นเมื่อในประกาศไม่มีกิจการดิวตี้ฟรี การประมูลดิวตี้ฟรีก้ไม่ต้องเข้าเงื่อนไขต้องปฏิบัติกฎหมายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ดังนั้นการประมูลดิวตี้ฟรีต้องขึ้นกับเงื่อนไขข้อกำหนดของคณะกรรมการ(บอร์ด)ของบริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)

 

 

 

#ร่วมเป็นคนไทยตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw