ประเด็นร้อน

ระทึกศาลปกครองพิพากษา มหากาพย์โฮปเวลล์ พรุ่งนี้

โดย ACT โพสเมื่อ Apr 21,2019

- - ขอบคุณข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ - -

 

ศาลปกครองกลาง นัดอ่านคำพิพากษาสูงสุด คดีประวัติศาสตร์ โฮปเวลล์ ฟ้องเรียกค่าเสียหาย คมนาคม-รฟท. เกือบ 1.2 หมื่นล้านบาท

 

พรุ่งนี้( 22 เม.ย.) เวลา 10.00 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ 2038/2551 , 107/2552, 1379/2552 คดีหมายเลขแดงที่ 366-368/2557 ระหว่าง บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ฟ้องคดี กับ กระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ผู้ถูกฟ้อง กรณีคณะอนุญาโตตุลาการมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2551 ให้กระทรวงคมนาคมและ รฟท.ชำระเงินคืนให้โฮปเวลล์ 11,888 ล้านบาท

 

ขณะที่คมนาคมและ รฟท.ได้ยื่นคำคัดค้านและยื่นข้อเรียกร้อง เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 48 ขอให้โฮปเวลล์ชำระเงินค่าเสียหายจำนวน 59,581,788,026.15 บาท  และขอให้อนุญาโตตุลาการยกคำขอของโฮปเวลล์

 

กรณีสืบเนื่องจากกระทรวงคมนาคมและ รฟท. ได้ทำสัญญาสัมปทานระบบการขนส่งทางรถไฟและถนนยกระดับใน กทม. และการใช้ประโยชน์จากที่ดินของ รฟท. กับโฮปเวลล์ ลงวันที่ 9 พ.ย. 2533 หลังจากสัญญาดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วได้มีการเร่งรัดให้โฮปเวลล์ดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง แต่การก่อสร้างล่าช้า

 

 

 

กระทรวงคมนาคมจึงได้เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเห็นควรบอกเลิกสัญญาสัมปทาน ได้ ซึ่ง ครม.ได้มีมติเห็นชอบการบอกเลิกสัญญาสัมปทานดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่  27 ม.ค. 2541  คมนาคมจึงได้แจ้งบอกเลิกสัญญาและห้ามมิให้โฮปเวลล์เข้าไปเกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการ  ซึ่งโฮปเวลล์ได้มีหนังสือโต้แย้งการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2541   ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2547 โฮปเวลล์จึงได้ยื่นเรื่องให้คณะอนุญาโตวินิจฉัยเป็นคดีหมายเลขดำที่ 119/2547  ขณะที่คมนาคมและ รฟท.ได้ยื่นคำคัดค้านและยื่นข้อเรียกร้อง เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 48 ขอให้โฮปเวลล์ชำระเงินค่าเสียหายจำนวน 59,581,788,026.15 บาท  และขอให้อนุญาโตตุลาการยกคำขอของโฮปเวลล์ พร้อมได้ยื่นฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองรวม 3 สำนวน

 

ต่อมาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557  ศาลปกกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)  พิพากษา เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการทั้งสองฉบับทั้งหมด โดยเห็นว่า การที่ทั้งโฮปเวลล์ และกระทรวงคมนาคม กับ รฟท. ต่างยื่นเรื่องให้คณะอนุญาโตตุลาการ วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทนั้น เป็นการยื่นเรื่องให้วินิจฉัยที่เกินกรอบระยะเวลา 60 วันที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทาน การที่คณะอนุญาโตตุลาการรับข้อพิพาทดังกล่าวไว้พิจารณากระทั่งมีคำชี้ขาดวันที่ 30 ก.ย. 51 และ 15 ต.ค. 51  จึงเป็นกรณีที่มีคำวินิจฉัยเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตามมาตรา 40 วรรค3 (2) (ข) และมาตรา 44  แห่ง พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545  ศาลปกครองกลางจึงพิพากษาให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการทั้งสองฉบับทั้งหมด  และมีคำสั่งปฏิเสธไม่รับบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 30 ก.ย.51 ที่วินิจฉัยให้กระทรวงคมนาคมและ รฟท.ชำระเงินคืนให้โฮปเวลล์ 11,888 ล้านบาท  และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่กระทรวงคมนาคมและ รฟท.

 

ต่อมาบริษัท โฮปเวลล์ได้ยื่นอุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองกลางได้นัดอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในวันจันทร์ที่ 22 เม.ย.นี้ เวลา 10.00 น.

 

 

 

#ร่วมเป็นคนไทยตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw