ประเด็นร้อน

ข้อพึงรู้ จากกรณี 'อธิบดีผู้พิพากษาฯ เพื่อนโชค'

โดย ACT โพสเมื่อ May 13,2019

- - ขอบคุณข้อมูลจาก แนวหน้า - -

 

คอลัมน์ กวนน้ำให้ใส : โดย สารส้ม

 

กรณีเป็นกล่าวขาน วิพากษ์วิจารณ์ ติฉินกันไปทั่วบ้านทั่วเมือง


เรื่องที่มีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์มีบุคคลอ้างเป็น “อธิบดีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8” อวดเบ่ง ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อยดูใบขับขี่ บริเวณด่านตรวจ และสำทับด้วยการมีการกล่าวอ้างว่าเป็นของผู้กำกับในพื้นที่ชื่อ “โชค” เหตุเกิดในพื้นที่ สภ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2562


1.ล่าสุด มีรายงานว่า สำนักงานศาลยุติธรรม โดยนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และเลขานุการคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ได้มีหนังสือแจ้ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 รายงานข้อเท็จจริงประเด็นดังกล่าว เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจนนอกเหนือจากข้อมูลที่ปรากฏเป็นประเด็นข่าวและในโซเชียลโดยหากได้รับรายงานข้อเท็จจริงจากอธิบดีพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 แล้ว โดยขั้นตอนนี้จะเป็นการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงจากผู้ถูกพาดพิงโดยตรงในส่วนของการตรวจสอบภายในองค์กรศาล ก่อนพิจารณาเสนอประธานศาลฎีกาและที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ซึ่งประธานศาลฎีกา เป็นประธานต่อไป


กำหนดประชุม ก.ต.นัดต่อไป คือ วันจันทร์ที่ 13 พ.ค.นี้ คงต้องรอดูว่าจะมีการนำเรื่องนี้เข้าสู่วาระการประชุมหารือหรือไม่ เพราะถือเป็นข่าวครึกโครม มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการตุลาการ


2.หากเป็นสมัยก่อน เรื่องพวกนี้ อย่างมากก็คงมีการนินทากันปากต่อปากตามวงน้ำชากาแฟ ในแวดวงบุคคลที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เท่านั้น


แต่สมัยนี้ เมื่อเป็นเหตุการณ์ที่มีการบันทึกไว้เป็นคลิปวีดีโอชัดเจน ต่อเนื่อง ไม่มีการตัดต่อ แล้วนำขึ้นสู่สังคมออนไลน์ที่ผู้คนเข้าถึงกันได้โดยทั่วไป จึงมีการแสดงความเห็นและมีปฏิกิริยาตอบโต้ ต่างระดับกันออกไป มีทั้งติติง ด่าทอ เหน็บแนม เสียดสี


บางคน ตัดภาพสติ๊กเกอร์ “เพื่อนโชค” เป็นนัยว่า หากเอาไปติดไว้หน้ารถ-ท้ายรถ ก็จะสามารถรอดพ้น ไม่ต้องแสดงใบขับขี่เมื่อถูกตำรวจเรียกตรวจตามด่านต่างๆ


บางคน ตัดภาพสติ๊กเกอร์คำว่า “อธิบดี อยู่ในรถ” (คล้ายๆ สติ๊กเกอร์ที่ว่า เด็ก อยู่ในรถ)


ส่วนใหญ่สะท้อนความไม่พอใจต่อตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการเลือกปฏิบัติ ยกให้บุคคลที่มีอ้างตัวมีสถานะตำแหน่ง หรืออ้างว่าใกล้ชิดกับผู้บังคับบัญชาตำรวจ สามารถรอดพ้นการดำเนินการตามกฎหมายเหมือนชาวบ้านทั่วไป


3.กรณีนี้ มิใช่การทำหน้าที่ในฐานะผู้พิพากษาบนบัลลังก์


แต่ข้อที่น่าตำหนิที่สุด คือ การที่ชายคนขับรถที่ไม่ยอมให้ตำรวจชั้นผู้น้อยดูใบขับขี่ อ้างตัวเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 ซึ่งมีชื่อเรียกกันว่า “ศาลปราบโกง”


ศาลนี้ มุ่งกำจัดเจ้าหน้าที่ข้าราชการที่ทุจริตประพฤติมิชอบเป็นสำคัญ


ข้าราชการที่ฉ้อฉลคดโกง ต่างหวาดกลัวการทำหน้าที่ของศาลปราบโกง ซึ่งที่ผ่านมาทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยม


ดังนั้น การแอบอ้างใช้ชื่อผู้บริหารมาข่ม หรือมาเบ่งเอากับตำรวจชั้นผู้น้อยที่เป็นเสมือน “ต้นธารกระบวนการยุติธรรม” จึงเป็นเรื่องที่น่าสังเวชใจมาก ทางศาลปราบโกงไม่สมควรจะดูดาย นิ่งเฉย ควรจะต้องเร่งจัดการให้ชัดเจน เด็ดขาด ตรงไปตรงมา กับพฤติกรรมที่มี “ผู้แอบอ้างตัวเป็นอธิบดีผู้พิพากษาฯ” ไปทำเรื่องบัดสีเช่นนั้น


4.หากเป็นการแอบอ้าง จะต้องมีการดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างอย่างเด็ดขาด


โดยเฉพาะ “อธิบดีผู้พิพากษาฯ” ตัวจริง จะนิ่งเฉยไม่ได้เลย


ประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการ ข้อ 38 ระบุว่า ผู้พิพากษาจักต้องไม่ยินยอมให้บุคคลในครอบครัวก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของตน หรือของผู้อื่น และจักต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตําแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหา ประโยชน์อันมิชอบ


5.หากมิใช่การแอบอ้าง สำนักงานศาลยุติธรรมก็ต้องดำเนินการตามระเบียบกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อแสดงให้เห็นว่า ศาลยุติธรรมนั้นมีมาตรฐาน มีบรรทัดฐานการจัดการกับข้าราชการตุลาการนอกรีตอย่างไร อันจะสร้างความเชื่อมั่นต่อข้าราชการตุลาการส่วนใหญ่ที่มิได้มีพฤติกรรมเช่นนี้


ประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการ หมวด 5 จริยธรรมเกี่ยวกับการดํารงตนและครอบครัว


บทบัญญัติ ข้อ 35 ผู้พิพากษาจักต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด อยู่ในกรอบของศีลธรรม และพึงมีความสันโดษ ครองตนอย่างเรียบง่าย สุภาพ สํารวมกิริยามารยาท มีอัธยาศัย ยึดถือจริยธรรมและประเพณีอันดีงามของตุลาการ ทั้งพึงวางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธา ของบุคคลทั่วไป


ยิ่งกว่านั้น ควรจะสอบข้อเท็จจริงให้ได้ความด้วยว่า สตรีที่คู่คนขับไปด้วยยามวิกาลนั้น เป็นใคร มีความเกี่ยวพันกับคนขับอย่างไร เพราะจะมีความเกี่ยวพันกับการวินิจฉัยตามประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการ ต่อไปอีกบางประการ


ข้อ 43 ผู้พิพากษาจักต้องละเว้นการคบหาสมาคมกับคู่ความ หรือบุคคลอื่น ซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับคดีความ หรือบุคคลซึ่งมีความประพฤติ หรือมีชื่อเสียง ในทางเสื่อมเสียอันอาจจะกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของบุคคลทั่วไปในการประสาท ความยุติธรรมของผู้พิพากษา

 

 

 

#ร่วมเป็นคนไทยตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw