ประเด็นร้อน

กสทช.ปรับเงื่อนไข 5G เหลือ 10MHz ราคา 17,584 ล้าน

โดย ACT โพสเมื่อ May 15,2019

- - ขอบคุณข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ - -

 

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ได้มีการปรับเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ จากเดิมจำนวน 45 MHz  จำนวน 3 ใบอนุญาตละ 15 MHz ราคาตั้งต้น 25,000-27,000 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็น 10 MHz จำนวน 3 ใบอนุญาต จำนวนทั้งสิ้น 30MHz ราคาตั้งต้นอยู่ที่ 17,584 ล้านบาท ใบอนุญาติ 15 ปี ส่วนที่เหลือ 15 MHz คิดต่อ 5 MHz ในราคา 8,792 ล้านบาท      สำหรับชุดความถี่ที่ออกประมูลจำนวน 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 ช่วงความถี่วิทยุ 703– 713 MHz คู่กับ 758– 768 MHz ชุดที่ 2 ช่วงความถี่วิทยุ 713 – 723MHz คู่กับ 768 – 778 MHz ชุดที่ 3 ช่วงความถี่วิทยุ 723 – 733 MHz คู่กับ 778– 788 MHz

 

สำหรับเงื่อนไขราคาใหม่ได้รับพิจารณาจากที่ปรึกษาจากประเทศสวีเดน ที่ได้ประมูลคลื่น 700 MHz ไปเมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา     เหตุผลที่สำนักงาน กสทช.เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ในครั้งนี้ เนื่องจากคลื่นความถี่ที่หัวหน้า คสช.กำหนดไว้ในมาตรา 44 อยู่ที่ช่วงคลื่นความถี่ 694-700 MHz ซึ่งมีคลื่นอีกย่านหนึ่งที่ กสทช.นำคลื่นไมโครโฟนมารวมด้วยนั้น ไม่ครอบคลุมประกาศใน คสช.ดังนั้นสำนักงาน กสทช.เห็นควรจะนำย่านความถี่ 15 MHz ในส่วนที่เหลือเสนอที่ประชุม กสทช.นำมาประมูลต่อไป

 

โดยในวันนี้ คือ 14 พ.ค.2562 นำร่างประกาศหลักเกณฑ์รับฟังความคิดเห็นสาธารณะทางเว็บไซต์สำนักงาน กสทช.วันที่ 22 พ.ค.2562 ประชุมรับฟังควมคิดเห็นสาธารณะ ตั้งแต่วันที่ 14-30 พ.ค.วันที่ 1-7 มิ.ย.2562 นำส่งประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา และวันที่ 8 มิ.ย.2562 สำนักงาน กสทช.ออกประกาศฯการขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ 700 MHz วันที่ 19 มิ.ย.เปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตและจัดสรรคลื่นความถี่   “วันที่ 19 มิ.ย.จบหมด หลังจากนั้นออกใบอนุญาตในวันที่ 1 ตุลาคม 2563  ใบอนุญาต 700  MHz อายุ 15 ปี ถ้าหลังวันที่ 19 มิ.ย.ไม่มีใครประมูลจะเปิดให้ทั้งรายเก่าและรายใหม่ประมูล เงื่อนไขทีวีดิจิทัล ผูกติดกับโทรคมนาคม ถ้าทำไม่สำเร็จเงินที่ตัช่วยทีวีดิจิทัล ทั้ง 7 ช่องจะเกิดปัญหา เพราะในมาตรา44 เขียนไว้ชัดเจนว่าเงินที่จะช่วยเหลือมาจากประมูลคลื่นเท่านั้น ผมต้องทำคำสั่งให้เกิดขึ้น” นายฐากรกล่าว

 

 

 

#ร่วมเป็นคนไทยตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw