ประเด็นร้อน

ข้อเสนอถึงรัฐบาลชุดใหม่ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา

โดย ACT โพสเมื่อ Jul 08,2019

 

ข้อเสนอถึงรัฐบาลชุดใหม่ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา

 

ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในทุกยุค รัฐบาลที่ผ่านมาทุกชุดเขาเขียนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นแบบหลวมๆ เป็นเพียงนามธรรม เช่น จะสร้างความโปร่งใส จะรักษาธรรมาภิบาล ... บลาๆๆๆๆ 


ก็ไม่ต่างจากคำขวัญในอดีต อย่าง "จงทำดี จงทำดี จงทำดี" ที่ไม่รู้ว่าจะทำยังไง ทำอะไร เมื่อไหร่ และจะวัดความสำเร็จตรงไหน


สรุปคือ ไม่เคยมีรัฐบาลไทยชุดไหนที่วางนโยบายที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนและเข้มแข็งในเรื่องนี้เลย


ไม่มีรัฐบาลชุดไหนกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่จับตัองได้ และกลยุทธ์ในการไปให้ถึงเป้าหมายของการต่อต้านคอร์รัปชัน ในระยะเวลาที่กำหนด .... ทำให้ประชาชนตรวจสอบย้อนหลังไม่ได้


จึงขอเรียกร้องแทนประชาชนคนไทย ให้รัฐบาลชุดใหม่นี้ เป็นรัฐบาลไทยชุดแรกที่เห็นความจำเป็นในการมีนโยบาย เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ รวมถึงตัวชี้วัดตามระยะเวลาวัดผล เพื่อให้ทุกคน ทุกประเทศ เห็นว่ารัฐบาลชุดใหม่นี้จะต่อต้านคอร์รัปชั่น อย่างมืออาชีพ และอย่างจริงจัง 

ข้อเสนอถึงรัฐบาลชุดใหม่ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา

 


ข้อมูลจาก : http://bit.ly/2XZ2TY8

 

วรวรรณ ธาราภูมิ

ประธานกิติมศักดิ์ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

8 กรกฎาคม 2562

 

 

#ร่วมเป็นคนไทยตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw