ประเด็นร้อน

'ทวิสันต์ โลณานุรักษ์' เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงนายกคนที่ 29

โดย ACT โพสเมื่อ Jul 09,2019

 

จดหมายเปิดผนึกถึงนายกคนที่ 29

 

เรียนลุงตู่ที่เคารพ

 

ตามที่ท่านจะเข้ามาบริหารประเทศอีกวาระหนึ่ง แนวนโยบายของรัฐบาลท่านคงยึดโยงกับยุทธศาสตร์20ปี ที่มีอยู่ 6ด้าน หนึ่งในนั้นคือการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


การทุจริตกลายเป็นตัวฉุดรั้งความเจริญของบ้านเมืองในขณะนี้ เศรษฐกิจมีต้นทุนสูงก็มาจากทุจริต การเมืองที่ไม่ไปถึงไหนก็มาจากทุจริต ระบบราชการที่ไม้พัฒนาก็เพราะทุจริต ข้าราชการดีๆเริ่มท้อแท้กันมากขึ้น เมื่อความจริงเป็นเช่นนี้ หวังว่าลุงตู่คงไม่ลังเลใจที่จะประกาศนโยบายนี้เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีความมั่นใจในรัฐบาลของลุง


พวกเรากำลังรอฟังนโยบายแห่งชาตินี้ จากปากของท่านผู้นำ แม้นจะมีคนบางกลุ่มพยายามจะไม่ให้ท่านประกาศก็ตาม พวกเราเชื่อมั่นว่า ลุงจะเลือกประเทศชาติมากกว่าพวกพ้อง 


นโยบายของลุงตู่ 2 หากไม่มีนโยบายปราบปรามการทุจริต ย่อมเป็นเรื่องไม่ปกติแน่นอน

 


นายทวิสันต์ โลณานุรักษ์

9 กรกฎาคม 2562

 

 

#ร่วมเป็นคนไทยตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw