กิจกรรมและข่าวสาร

วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 'รวมพลังอาสาสู้โกง'

โดย ACT โพสเมื่อ Aug 08,2019

 

วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 'รวมพลังอาสาสู้โกง'

 

เจตนารมณ์  “วันต่อต้านคอร์รัปชัน”

 

เพื่อสร้างความตระหนักในปัญหาคอร์รัปชัน ที่เป็นภัยร้ายแรงและกำลังลุกลามหยั่งรากลึกในสังคมไทย จนสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคมและโอกาสในการพัฒนาประเทศมายาวนาน ซึ่งเป็นหน้าที่คนไทยที่ต้องลงมือร่วมมือกันแก้ไขและไม่ยอมให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม การจัดงานแต่ละปีจึงให้ความสำคัญกับการรับรู้ถึงสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงและการสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมเกิดพลังเข้มแข็งที่จะร่วมมือกันกำจัดคอร์รัปชันให้หมดไป

 

ดังนั้นนอกจากการเชิญชวนให้ประชาชน ข้าราชการ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมแสดงพลังแห่งความดี รังเกียจการโกงกินและคนโกงแล้ว ยังจัดให้มีการนำเสนอข้อมูลและแนวทางใหม่ๆ ด้วย เช่น ความก้าวหน้าของพลังคนไทยแต่ละภาคส่วน เป้าหมายที่จะรณรงค์ให้เกิดการปฏิบัติร่วมกัน เปิดเผยพฤติกรรม เหตุการณ์หรือบุคคลที่เป็นต้นแบบที่ดี เครื่องมือหรือกลไกใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ อุปสรรคสำคัญในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน เป็นต้น


เหตุผลที่กำหนดให้วันที่ 6 กันยายนของทุกปี เป็น “วันต่อต้านคอร์รัปชัน”...

 

การตื่นตัวและรวมพลังกันขึ้นมาต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเข้มแข็งของภาคประชาชนและภาคเอกชน ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการริเริ่มของ คุณดุสิต นนทะนาคร อดีตประธานหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการขับเคลื่อนสร้างความตื่นตัวของคนไทยเรื่องนี้จนกลายเป็นวาระแห่งชาติ และได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยลุกขึ้นต่อสู้เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติของประเทศ

 

 

เมื่อคุณดุสิต นนทะนาคร ได้เสียชีวิตลงในวันที่ 6 กันยายน 2554 โดยในช่วงสุดท้ายของชีวิตงานที่ท่านให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือ ความมุ่งมั่นที่จะทำให้สังคมลุกขึ้นมาร่วมกันต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนั้นจึงมีการเสนอให้ถือเอาวันแห่งการจากไปของ คุณดุสิต นนทะนาคร ผู้เป็นแรงบันดาลใจและแบบอย่างการต่อสู้ที่ไม่ย่อท้อให้เป็น “วันต่อต้านคอร์รัปชัน” เพื่อให้ผู้ที่ยังอยู่ได้สานต่อเจตนารมณ์ต่อไปอย่างมีจุดร่วมของแรงใจเดียวกัน


(**ปิดรับลงทะเบียนแล้ว) ลงทะเบียนร่วมงานที่ > http://bit.ly/6MMACT62


รวมพลังอาสา..ต่อต้านคนโกงชาติ!! เพราะคนไทยคือพลังสำคัญ ร่วมแสดงพลังป้องกันประเทศในบทบาทของตนเอง เพื่อปราบปรามคนโกงให้หมดไปจากแผ่นดิน


วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562

ณ อีเวนท์ ฮอลล์ 101 ชั้น G ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ


07:30 - 08:15 น. เวลานัดหมายรวมพลังอาสาสู้โกง

08:15 น. ตั้งขบวนพาเหรดและเคลื่อนย้ายสู่ห้องจัดงาน

09:00 - 12:15 น. เวทีรวมพลังอาสาสู้โกง


 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : คุณชนันท์พิชาญ์ 02-613-8863-66 ต่อ 105