ข่าวสารและกิจกรรม

IP โครงการงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4

โดย ACT โพสเมื่อ Mar 28,2017

ชื่อโครงการ: โครงการงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายประจวบคีรีขันธ์-แยกปฐมพร (ตอนที่ 3) (บางสะพาน-แยกปฐมพร) ระยะทางยาวประมาณ 24.870 กิโลเมตร

สังกัด : กรมทางหลวง 

ผู้สังเกตการณ์ : 
ดร.ภิรมย์ แจ่มใส 
คุณนพดล ใจซื่อ 
คุณชัยวัฒน์ นิตยาพร 

โดยได้เชิญคณะผู้สังเกตกาณ์เข้าประชุมสังเกตการณ์เพื่อรายงานรายละเอียดการตรวจรับงานงวดที่ 3 และความคืบหน้าการก่อสร้างฯ ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ กรมทางหลวง ถ.พระราม6