ประเด็นร้อน

วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 'รวมพลัง อาสาสู้โกง'

โดย ACT โพสเมื่อ Sep 06,2019

- - ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวไทย - -


 

 

นายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ตามที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และองค์กรสมาชิก กำหนดให้วันที่ 6 กันยายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชัน  และได้จัดงานต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา  สำหรับปีนี้ได้กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง..อาสาสู้โกง”


โดยการจัดงานในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดการ "รวมพลัง" คนไทยทุกภาคส่วน ที่เสียสละและร่วมมือเป็นพลัง "อาสาสู้โกง” พร้อมต่อสู้ ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ ตามบทบาทและบริบทของตนเอง  ซึ่งจะเป็นพลังสังคมที่ปฏิเสธการคดโกงชาติทุกรูปแบบ และร่วมต่อสู้ไม่ให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม  นอกจากนี้ยังมุ่งขยายเครือข่ายความร่วมมือต่อต้านคอร์รัปชันทั้งในภาคประชาชน ภาคราชการและภาคเอกชนให้เข้มแข็ง มีพลังมากยิ่งขึ้นด้วย” 


นอกจากนี้ยังมีการรวมพลังเครือข่าย...อาสาสู้โกง ประกาศจุดยืนรวมพลังบนเวที ของผู้แทนเครือข่ายพันธมิตร   ซึ่งประกอบด้วย องค์กรอิสระ : นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.,  ภาคการศึกษา :      


รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,  นักวิชาการ : ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์  ผู้อำนวยการวิจัยนโยบายด้านการกำกับดูแลที่ดี ทีดีอาร์ไอ, กลุ่มโซเชียลมีเดีย : นายพีรพล อนุตรโสตถิ์ รักษาการผู้จัดการศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท,  ภาคประชาสังคม : น.ส. สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, สื่อมวลชน : นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา และศิลปิน : นายนที เอกวิจิตร (อุ๋ย บุสด้าเบลส)  ศิลปินคนรุ่นใหม่


นายวิเชียรกล่าวด้วยว่า เนื่องจากประเทศเราได้มีการเลือกตั้งใหม่ มีทั้งพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านแล้ว จึงได้เชิญนักการเมืองรุ่นใหม่มาร่วมแสดงจุดยืนและแนวคิดในการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยร่วมเสวนา “จับตาการโกงประเทศ ในมุมมองของพรรคการเมือง” มี นายปริญญ์ พานิชภักดิ์  พรรคประชาธิปัตย์, นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ พรรคพลังประชารัฐ,  น.ส. สรัสนันท์ อรรณนพพร พรรคเพื่อไทย,  นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล  พรรคภูมิใจไทย, น.ส. เพชรชมพู กิจบูรณะ พรรครวมพลังประชาชาติไทย และ ดร.สุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ  จากพรรคอนาคตใหม่