ประเด็นร้อน

วิจารณ์ขรม! โหวตเลือกกมธ.ทุจริต 'ปานเทพ-ประมนต์-พะจุณณ์' สอบตก-สะพัดใบสั่งผู้มีอำนาจ

โดย ACT โพสเมื่อ Sep 10,2019

- - ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวอิศรา - -

 

วิจารณ์ขรม! ผลสมัครคัดเลือก 'ส.ว.' นั่งเก้าอี้กมธ.ศึกษาตรวจสอบทุจริต 'ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ-ประมนต์ สุธีวงศ์-พลเรือเอก พะจุณณ์' สอบตก - สะพัดใบสั่งผู้มีอำนาจ ขนคนเข้าร่วม 15 ราย ลงคะแนนโหวตเฉพาะพวกพ้อง


แหล่งข่าวจากรัฐสภา เปิดเผยสำนักข่าวอิศราว่า ขณะนี้กำลังเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล เนื่องจาก ส.ว.จำนวน 3 ราย ที่มีบทบาทเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการทุจริตในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา คือ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ อดีตประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายประมนต์ สุธีวงศ์ อดีตประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ไม่ได้รับการโหวตเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาลชุดดังกล่าวด้วย


"การคัดเลือก ส.ว.เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็น กมธ.ศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตฯ ชุดนี้ ใช้วิธีการเปิดให้ ส.ว.ที่สนใจ สมัครเข้ารับการคัดเลือก จากนั้นจะให้ส.ว. ที่สมัครเข้ามา โหวตชื่อกันอีกครั้ง ซึ่งในขั้นตอนการเปิดรับสมัคร มี ส.ว.สนใจสมัครเข้ามาจำนวน 23 ราย จากนั้นก็มีการโหวตรายชื่อให้เหลือ 19 ราย ซึ่งมี ส.ว. 4 ราย ที่ไม่ได้รับการโหวต มีชื่อ นายปานเทพ กล้าณรงค์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป รวมอยู่ด้วย" แหล่งข่าวระบุ


ทั้งนี้ มีรายงานข่าวแจ้งว่า สาเหตุที่ทำให้ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ นายประมนต์ สุธีวงศ์ พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป ตกโหวตไม่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นเพราะมีใบสั่งจากผู้มีอำนาจในรัฐบาล ส่ง ส.ว. ในสังกัดเข้ามาร่วมสมัครด้วย จำนวน 15 ราย เพื่อโหวตเลือก ส.ว. ในกลุ่มของตนเอง เข้ามาเป็นคณะกรรมาธิการฯ 

สำหรับรายชื่อ ส.ว. 19 ราย ที่ได้รับการโหวตให้ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ชุดนี้ ประกอบไปด้วย 

1. นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา 

2. นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ 

3. พลตำรวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย 

4. พลอากาศเอกถาวร มณีพฤกษ์ 

5. นายธานี อ่อนละเอียด 

6. พลเอกพิสิทธิ์ สิทธิสาร 

7. พลเอกเลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ 

8. นางวรารัตน์ อติแพทย์ 

9. นายวันชัย สอนศิริ 

10. พลเอก วิชิต ยาทิพย์ 

11. นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ 

12. นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร

13. พลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ 

14. หม่อมหลวงสกุล มาลากุล 

15. นายสมเดช นิลพันธุ์ 

16. พลตำรวจโท สมบัติ มิลินทจินดา 

17. นายสัญชัย จุลมนต์ 

18. พลเอกสำเริง ศิวดำรงค์ 

19. พลเอกอาชาไนย ศรีสุข