กิจกรรมพิเศษ

'มารยาท หรือ จรรยาบรรณ ช่วยชาติได้มากกว่า?... กรณีเปลี่ยน บอร์ดรัฐวิสาหกิจ กับ การเมือง'

โดย ACT โพสเมื่อ Sep 17,2019

"มารยาท หรือ จรรยาบรรณ
ช่วยชาติได้มากกว่า?...
กรณีเปลี่ยน บอร์ดรัฐวิสาหกิจ กับ การเมือง"


เปลี่ยนรัฐมนตรีใหม่ต้องเปลี่ยนบอร์ดรัฐวิสาหกิจ!...ช่องทางผลประโยชน์ที่ฉุดการพัฒนาชาติ
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเสนอแนวคิดต้านโกง...ในเวทีเสวนาเพื่อการเปลี่ยนแปลง

 


วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09:30-12:00 น.  ห้อง The Great Hall ชั้น 7 โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค (ซ.สุขุมวิท 22)

 

ลงทะเบียนที่ > http://bit.ly/2maQfUm


กำหนดการ
          
09.30 – 10.00 น.  ลงทะเบียน
10.00 – 10.05 น.  กล่าวเปิดงาน โดย คุณวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
10.05 – 12.00 น.  เริ่มงานเสวนา หัวข้อ“มารยาท หรือจรรยาบรรณ ช่วยชาติได้มากกว่า?..กรณีเปลี่ยนบอร์ดรัฐวิสาหกิจกับการเมือง”


ผู้ร่วมเสวนา ดังนี้

1.ดร. บัณฑิต นิจถาวร ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล

2.คุณบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) / กรรมการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

3.คุณประภาศ คงเอียด ผอ. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

4.ดร.เดือนเด่น  นิคมบริรักษ์ ผอ. วิจัยนโยบายด้านการกำกับดูแลที่ดี ทีดีอาร์ไอ


ดำเนินรายการโดย

ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)


12.00 น.  จบการเสวนา