ประเด็นร้อน

ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านคุ้ยพบ พิรุธน้ำท่วมทุ่งสง

โดย ACT โพสเมื่อ Mar 30,2017

เมื่อช่วงต้นปีเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในหลายจังหวัดภาคใต้ หลังน้ำลดรัฐบาลได้ส่งเงินช่วยเหลือผ่านทางจังหวัดและอำเภอเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูแก่ผู้ประสบภัย 

โดยเริ่มตั้งแต่การจ่ายเงินเยียวยาจนถึงการสร้างบ้านใหม่ให้กับผู้ประสบภัยที่บ้านเรือนพังเสียหายทั้งหลัง ในเขตอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากการสำรวจมีบ้านเรือนเสียหายทั้งหลังจำนวน 37 หลัง เสียหายบางส่วน 205 หลัง สำหรับบ้านเรือนที่พังเสียหายทั้งหลังอยู่ในเขตตำบลชะมาย 1 หลัง ตำบลที่วัง 3 หลัง และตำบลถ้ำใหญ่ 33 หลัง อำเภอทุ่งสงได้ทำโครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับการสร้างบ้าน ให้แก่ผู้ประสบภัยทั้ง 37 ครัวเรือนแยกเป็น 2 โครงการ 

โครงการแรกจำนวน 3 หลัง วงเงิน 690,000 บาท โครงการที่สองจำนวน 34 หลัง งบประมาณ 7,820,000 บาท บ้าน 34 หลังของโครงการที่สองสำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลถ้ำใหญ่ การดำเนินการมีความคืบหน้าไปมาก เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43 พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางไปตรวจเยี่ยมการก่อสร้าง ส่วนบ้าน 3 หลังของอีกโครงการยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ จนชาวบ้านที่มีรายชื่อได้รับการช่วยเหลือเข้าไปสอบถามกับนายอำเภอ ได้รับคำตอบว่าได้ใช้เงินส่วนนี้ไปในการช่วยเหลือตอนน้ำท่วมหมดแล้ว  
กำลังระดมทุนหาทางช่วยเหลืออยู่ ทั้งที่เป็นเงินคนละก้อนและถูกส่งมาหลังน้ำลดสำหรับการเยียวยาฟื้นฟู 

เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสงได้มีบันทึกข้อความฉบับลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 รายงานผลการสืบราคาและกำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวน 3 หลัง วงเงิน 690,000 บาท ตามคำสั่งอำเภอทุ่งสง ที่ 31/2560 หนังสือฉบับนี้ลงนามโดยปลัดอำเภอในฐานะประธานกรรมการ เสมียนตราอำเภอและนายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.นาหลวงเสน ในฐานะกรรมการ มีลายมือชื่อนายอำเภอลงนามทราบ เอกสารข้างต้นยืนยันว่าอำเภอได้กำหนดราคากลางวัสดุสำหรับสร้างบ้านสามหลังแล้ว เมื่อตรวจสอบพบข้อมูลอีกชุดในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ระบุว่าอำเภอได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับสร้างบ้านทั้งสามหลังเรียบร้อยแล้ว เป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ เลขที่โครงการ 60036029557 มีการทำสัญญากับเอกชนรายหนึ่งใน ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง ไปตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 วงเงิน 690,000 บาท เลขที่สัญญา 3/2560 และสถานะสัญญาของโครงการระบุว่า “ส่งงานครบถ้วน” ซึ่งหมายถึงส่งของ ตรวจรับไปเรียบร้อยแล้ว 

ขณะที่บอกผู้ประสบภัยพิบัติว่าเงินถูกใช้ไปตอนน้ำท่วมหมดแล้วจึงยังไม่ได้บ้านใหม่ แต่เอกสารราชการทั้งสองชุดกลับแย้งว่า มีการตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีการกำหนดราคากลาง มีการทำจัดซื้อและส่งของกันไปเรียบร้อย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : goo.gl/Aaev1G