บทความ

นานาชาติมองไทย 'ก้าวหน้า' ต้านคอร์รัปชัน

โดย ACT โพสเมื่อ Sep 29,2019

 

“การต่อต้านคอร์รัปชันของไทยก้าวหน้าไปหลายเรื่อง เพราะมีการวางระบบป้องกันที่จำเป็นและมีภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง” นายเรโนลด์ เมเยอร์   ผู้แทนUNDP ประจำประเทศไทย กล่าวเมื่อ 9 กันยายน 2562

 

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


น่าดีใจที่ผู้นำองค์กรสากลแสดงการยอมรับในความพยายามของประเทศไทยที่มีการวางระบบป้องกันที่ดีและคนไทย ได้มีส่วนร่วมมากขึ้นในการเปลี่ยนแปลงสังคมตามบทบาทที่ตนทำได้ โดยเฉพาะในเรื่องสำคัญคือ ระบบจัดซื้อจัดจ้างที่พัฒนารุดหน้าไปมาก ทำให้มีตัวอย่างความสำเร็จที่โดดเด่นกว่าหลายชาติในเอเชียแปซิฟิก อันเป็นผลมาจากการออก พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ และการสร้างความโปร่งใสด้วย ‘ข้อตกลงคุณธรรม’ ซึ่งเป็นเหตุสำคัญให้ UNDP และ UNODC เลือกมาจัดสัมมนาระดับนานาชาติในประเทศไทยครั้งนี้” 

เราต่างรู้ดีว่า ทุกวันนี้พวกคนโกงก็โกงกันอยู่ทั้งระดับบนระดับล่างแถมยังโกงได้ซับซ้อนและแนบเนียนมากขึ้น แต่คำพูดของผู้อำนวยการ UNDP ทำให้เห็นว่า

วันนี้เกมแมวจับหนูขี้โกงกำลังเปลี่ยนไปภายใต้ระบบและกติกาใหม่ๆ โดยมีพลังผลักดันสำคัญคือ กระแสของประชาชนที่เข้าใจผลร้ายของคอร์รัปชันมากขึ้นจนกล้าที่จะต่อสู้ไม่ยอมให้ใครโกงง่ายๆ เหมือนที่ผ่านมา โดยมีโซเชี่ยลมีเดียเป็นเครื่องมือสื่อสารทรงพลังในมือของทุกคน

ในเวทีสัมมนายังพูดกันมากถึงระบบการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินภาษีผ่านเว็ปไซต์ ‘ภาษีไปไหน’ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ผ่านเว็ปไซต์ gprocurement.go.th ที่ใครก็กดลิ้งค์เข้าไปตรวจสอบได้ทันที พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ การจัดตั้งศาลคอร์รัปชัน พ.ร.ฎ. การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายและโครงการ Regulatory Guillotine ซึ่งล้วนเป็นนวัตกรรมที่ริเริ่มผลักดันโดยภาคประชาชนกับกลุ่มข้าราชการที่มีความรู้และประสบการณ์สูงทั้งสิ้น

คำชื่นชมเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าเราควบคุมคอร์รัปชันได้แล้ว เพราะนี่เป็นแค่ ‘ระบบที่เพิ่งถูกพัฒนาขึ้น’ จะล้มเหลวหรือได้ผลแค่ไหนยังต้องรอให้ ‘คน’ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจ ยอมรับและปฏิบัติตามซึ่งต้องใช้เวลาและความพยายามอีกมาก นี่จึงเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่า การต่อสู้เอาชนะคอร์รัปชันนั้นเป็นไปได้ แม้จะยากและใช้เวลาเพียงใดก็ตาม


ดร. มานะ นิมิตรมงคล
เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)


หมายเหตุ *งานสัมมนานานาชาติ High-level Seminar on Increasing transparency and integrity in Public Procurement in the Context of the SDGs ที่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 9 – 10 กันยายน 2562 โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รมว.คลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษ