ประเด็นร้อน

เชิญไทยอาสารวมพลังใช้ ACT Ai เครื่องมือสู้โกง ที่งาน Good Society Expo 2019

โดย ACT โพสเมื่อ Nov 29,2019

 

มาช่วยกันเพิ่มพลังการตรวจสอบและต่อต้านคอร์รัปชันโดยประชาชน

 

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน และกับภาคีฯ นำเสนอเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน และสร้างประสบการณ์ที่กระตุ้นให้ประชาชนร่วมต่อต้านคอร์รัปชันได้ด้วยตนเอง ที่งาน Good Society Expo 2019 วันที่ 10-13 ตุลาคม 2562 เวลา 10:00-19:00 น. ณ โซนแดซเซิล ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 

กิจกรรม

1.        ร่วมแก้ ร่วมสร้าง – Datathon เชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมแปลงข้อมูลบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ ป.ป.ช. ในรูปแบบของไฟล์ PDF ให้เป็นแบบดิจิทัล เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถอ่านและประมวลผลได้ ผ่านกิจกรรม Datathon และสร้างเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ในการติดตามตรวจสอบตัวแทนของประชาชนในการทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ โดยจะมีการแสดงผลความคืบหน้าในการจัดการข้อมูลตลอดเวลา

2.        ร่วมใช้ ร่วมแชร์  ACT Ai Workshop : แนะนำเครื่องมือ ACT Ai ให้นักข่าวและประชาชนทั่วไปได้ทดลองใช้เครื่องมือที่รวบรวมข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และข้อมูลบริษัทจดทะเบียน และมาร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการตรวจจับความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.        ร่วมเรียน ร่วมรู้ – Research exhibition : นิทรรศการนำเสนอความรู้ด้านการต่อต้านคอร์รัปชันและงานวิจัยที่น่าสนใจในรูปแบบใหม่ เพื่อให้ผู้เข้าชมร่วมเรียน ร่วมรู้ และมีกิจกรรมการทดลองจากทีมวิจัยด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

4.        ร่วมสนับสนุน – การทำงานต่อต้านคอร์รัปชัน

4.1.  สนับสนุน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ผ่านการซื้อปลาสวรรค์ตราทาโรบน Shopee

4.2.  สนับสนุน Crowdsourcing platform ร่วมสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินงานของเพจ “ต้องแฉ #Mustshare” ในการทำหน้าที่เป็นหูเป็นตา รักษาผลประโยชน์ของสังคม ด้วยการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

--------

ของรางวัลกิจกรรม

1.        ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ 1 Stamp เพื่อแลกของรางวัลภายในงาน

-        เมื่อบริจาคเงินสนับสนุน ต้องแฉ (#Mustshare) หรือซื้อปลาสวรรค์ตราทาโรบน Shopee (ภายใน Pavillion เท่านั้น)

-        กรอกข้อมูลนักการเมืองครบ 1 คน

2.        ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับบัตรแลกกาแฟมีวนา ฟรี 1 แก้ว เมื่อกรอกข้อมูลนักการเมืองครบ 2 คน

--------

กำหนดการ Anti-corruption pavilion

10 – 13 ตุลาคม 2562

10:00-12:00 เปิด Pavilion

12:00-13:00 สรุปงาน โดยองค์กรร่วมจัด

13:00-14:00  DATATHON + Resource person Talk / ACTAi Workshop#1

14:00-15:00  DATATHON / ACTAi Workshop#2

15:00-16:00  DATATHON / ACTAi Workshop#3

17:00-18:00  DATATHON / ACTAi Workshop#4

18:00-19:00  Wrap-up พูดคุยแลกเปลี่ยน ตามอัธยาศัย

 

***อย่าลืมนำคอมพิวเตอร์ของคุณมาด้วย ***

--------

ลงทะเบียน (ฟรี) ที่  http://bit.ly/2n9MAHw *รับจำนวนจำกัด