hot - ACT ออกจม.เปิดผนึกถึงอัยการสุงสุดค้านตั้ง ‘เนตร นาคสุข - ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม’ ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น - เตรียมเปิดตัวเครื่องมือใหม่จับโกงงบโควิด ในงาน‘วันต่อต้านคอร์รัปชัน’ 15 ก.ย. นี้ - ACT ออกแถลงการณ์ กรณี ตำรวจและอัยการไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตำรวจเสียชีวิต ฉบับที่ 2 - ACT ออกแถลงการณ์ เรียกร้องความกระจ่างชัดกรณี ไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตํารวจเสียชีวิตว่า เป็นตามหลักธรรมาภิบาล และความเป็นนิติรัฐหรือไม่ พร้อมประกาศ ต่อสู้ไม่ยอมให้อํานาจอธรรมอยู่เหนือความยุติธรรม - ACT ออก จ.ม.เปิดผนึกค้าน รมว.ยธ. ตั้ง ‘สุพจน์ ทรัพย์ล้อม’ นั่งที่ปรึกษาโครงการเรือนจำอุตสาหกรรม

บทความ

ถ้ารัฐมนตรีทุกกระทรวงตระหนักเช่นนี้ ประชาชนคงเป็นสุข

โดย ACT โพสเมื่อ Oct 05,2019

ถ้ารัฐมนตรีทุกกระทรวงตระหนักเช่นนี้ ประชาชนคงเป็นสุข

รมว. ศึกษาฯ ประกาศนโยบายเพื่อช่วยให้ครูทำงานเท่าที่จำเป็น ลดเรื่องเสียเวลาเปล่า แถมช่วยประหยัดงบประมาณในยุคเศรษฐกิจติดขัด ได้แก่
1) งดดูงาน ‘ต่างประเทศ’ 1 ปี
2) ไม่จัดสัมมนาหรืออีเว้นท์ที่มีค่าใช้จ่ายสูง
3) ใช้อินเทอร์เน็ตสื่อสารแทนการให้คนจากที่ไกลๆ ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการเดินทางมาประชุมกัน
4) ทบทวนงบประมาณหรือโครงการที่ซ้ำซ้อน
5) ทำงานให้เรียบง่าย ลดพิธีรีตอง

สี่ข้อแรกนั้นเป็นช่องทางให้เกิดคอร์รัปชันซ้ำซาก สิ้นเปลืองงบประมาณและการวิ่งเต้นเส้นสาย

การที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. สั่งการเช่นนี้จึงเป็นการแสดงวิสัยทัศน์อย่างกล้าหาญ น่ายกย่อง สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่ครูและผู้บริหารโรงเรียนกำลังเผชิญอยู่

อีกนโยบายที่จะเป็นกุญแจสำคัญในการลดคอร์รัปชันภายในกระทรวงนี้คือ ความพยายามในการรวมศูนย์ทรัพยากรของกระทรวงที่แบ่งแยกกระจัดกระจายกันอยู่เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดพลังในการจัดการได้อย่างคุ้มค่า มีเอกภาพ เช่น ทีมผู้บริหาร บุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่มีอยู่ของกระทรวง รวมถึงโครงการต่างๆ ที่ต้องดูแล

การยอมรับสภาพที่เป็นจริง มองกว้างขึ้นแล้วลงมือทำอะไรใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม เป็นวิธีถูกต้องที่มืออาชีพเขาทำกันครับ

ดร. มานะ นิมิตรมงคล

เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

05/10/2562


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข่าวประกอบ 
https://www.naewna.com/local/444787