ประเด็นร้อน

ACT เผยแพร่แถลงการณ์ เรียกหาธรรมาภิบาลและความจริงใจ ของทุกภาคส่วนในการต่อสู้ปราบปรามการทุจริตคดโกงกรณีแต่งตั้ง กมธ. ป.ป.ช. ในสภาผู้แทนราษฎร

โดย ACT โพสเมื่อ Jan 28,2020

ACT เผยแพร่แถลงการณ์เรียกหาธรรมาภิบาลและความจริงใจของทุกภาคส่วนในการต่อสู้ปราบปรามการทุจริตคดโกง กรณีแต่งตั้ง กมธ. ป.ป.ช. ในสภาผู้แทนราษฎร
:
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ตระหนักว่าทุกวันนี้คนไทยต้องการเห็นว่า ใครก็ตามที่จะทำหน้าที่ ผู้นำสังคม ผู้นำองค์กรหรือผู้นำในหน่วยงานของรัฐ จะต้องแสดงให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า ยังยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลในการใช้อำนาจและปฏิบัติหน้าที่เพื่อนำพาสังคมไทยให้ก้าวไปข้างหน้า มิเช่นนั้นประชาชนก็ไม่อาจฝากความหวังไว้กับใครได้อีก
:
จากการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (กมธ. ป.ป.ช.) ชุดปัจจุบันที่สร้างความเคลือบแคลงสับสนในสังคมถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประวัติ คุณสมบัติและพฤติกรรมของบางคน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จึงขอแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องดังกล่าวตามนี้
:
ธรรมาภิบาลของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (กมธ. ป.ป.ช.) ในสภาผู้แทนราษฎรเป็นความหวังของประชาชนที่จะช่วยตรวจสอบแก้ไขคอร์รัปชันของประเทศ จึงควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสำนึกว่าเรื่องของบ้านเมืองไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ที่ใครนึกจะทำอะไรก็ได้ แต่ต้องยึดหลักธรรมาภิบาล เคารพกติกา มุ่งมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมเหนืออื่นใด
:
ธรรมาภิบาลของพรรคการเมือง
พรรคการเมืองต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนในการเป็นตัวแทน ดังนั้นทุกพรรคการเมืองจึงควรส่งคนเก่งคนดี มีวุฒิภาวะ คนที่สังคมยอมรับว่ามือสะอาดไม่ด่างพร้อย ที่สำคัญต้องเป็นคนที่เห็นความสำคัญของภารกิจต่อต้านคอร์รัปชันให้มาปฏิบัติหน้าที่สำคัญนี้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
:
ธรรมาภิบาลของรัฐบาล
สำหรับรัฐบาลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง กมธ. ป.ป.ช. แต่ในฐานะหน่วยงานสูงสุดของประเทศที่ดูแลประชาชนคนไทยทุกชีวิต นอกเหนือจากการขับเคลื่อนนโยบายแล้ว การเลือกคนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ถือว่ามีความสำคัญยิ่ง ดังนั้นจึงพึงระลึกว่าการแต่งตั้งผู้ที่มีพฤติกรรมขัดต่อกฎหมายและจริยธรรมที่ขัดแย้งต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นเรื่องที่ต้องให้เกียรติต่อประชาชนเจ้าของประเทศ
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จึงขอเป็นตัวแทนสังคมเรียกร้องให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว แสดงจุดยืนที่สะท้อนธรรมาภิบาลและความจริงจังในการต่อสู้ปราบปรามผู้โกงชาติ ด้วยการชี้แจงต่อสังคมถึง การตัดสินใจ เพื่อกอบกู้ความเชื่อมั่นศรัทธา และสำคัญที่สุด ให้เกียรติต่อความรู้สึกของคนไทยที่นับวันจะหมดความหวัง ต่อความจริงใจในการต่อสู้
:
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
28 มกราคม 2563