บทความ

จับมือ จับตา อย่าให้ใครโกง

โดย ACT โพสเมื่อ Mar 16,2020

จับมือ จับตา อย่าให้ใครโกง

 

การประชุมกรรมการ ACT เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา มีความกังวลถึงวิกฤตสะเทือนโลกหลายอย่างที่คนไทยกำลังเผชิญอยู่ หลักๆ คือ “เศรษฐกิจหยุดชะงัก - การระบาดของ COVID-19 – ภัยแล้งรุนแรงครั้งใหญ่ - ฝุ่น PM 2.5” ปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้รัฐบาลต้อง “เร่งรัดขั้นตอน” การใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ที่ค้างคามานาน และทุ่มงบประมาณเพิ่มเติมรวมทั้งออกมาตรการหลายอย่างที่จำเป็น ด้วยความ “รวดเร็ว – เด็ดขาด”

การ “ใช้อำนาจรัฐ” ในสถานการณ์พิเศษนี้จะได้รับความร่วมมือด้วยดี ก็ต่อเมื่อรัฐบาลและข้าราชการที่เกี่ยวข้องได้พิสูจน์ให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า ทุกการตัดสินใจเป็นไปอย่างโปร่งใสและยึดประโยชน์ประเทศชาติ ประชาชนเป็นที่ตั้ง ไม่โกงกิน ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้ใครหรือพรรคการเมืองใดทั้งสิ้น เหมือนที่เคยเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในอดีต

แต่ “เพื่อสร้างหลักประกันว่า ความยุ่งยากของประเทศจะไม่ถูกซ้ำเติมด้วยคอร์รัปชัน จำเป็นที่ประชาชนและข้าราชการทุกคนต้องช่วยกันดูแล จับตามอง หากรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำใดที่ผิดปรกติ ต้องช่วยกันตักเตือนและเปิดโปงให้สังคมรับรู้ทันที”

 

ช่วงเวลาต่อจากนี้ ACT จะเร่งพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูล “ACT Ai” และสร้างเครื่องมือให้ประชาชนมีส่วนร่วมง่ายขึ้น รวมถึงตั้งทีมงานจับตาอย่างเข้มข้นใน 3 เรื่องสำคัญ คือ

1. งบประมาณแก้ปัญหาภัยแล้งและช่วยเหลือเกษตรกร
2. อาหารกลางวันเด็กนักเรียนและโกงกินในโรงเรียนทั่วประเทศ
3. การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เช่น ปตท. การบินไทย การท่าอากาศยานฯ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ

 

ส่วนเรื่อง “กระชากหน้ากากโกง” (หน้ากากอนามัย) ทางองค์กรฯ ได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยัง ป.ป.ช. แล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมา แต่ขบวนการฉกฉวยความร่ำรวยจากความทุกข์ใจของชาวบ้านถือว่าชั่วร้ายมากจะปล่อยผ่านง่ายๆ ไม่ได้ จำเป็นที่ต้องอาศัยอำนาจของ ดีเอสไอ และ ปปง. เข้ามาร่วมตรวจสอบยึดทรัพย์เสียให้หลาบจำ

 

ดร.มานะ นิมิตรมงคล
เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)