hot - ACT ออกจม.เปิดผนึกถึงอัยการสุงสุดค้านตั้ง ‘เนตร นาคสุข - ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม’ ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น - เตรียมเปิดตัวเครื่องมือใหม่จับโกงงบโควิด ในงาน‘วันต่อต้านคอร์รัปชัน’ 15 ก.ย. นี้ - ACT ออกแถลงการณ์ กรณี ตำรวจและอัยการไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตำรวจเสียชีวิต ฉบับที่ 2 - ACT ออกแถลงการณ์ เรียกร้องความกระจ่างชัดกรณี ไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตํารวจเสียชีวิตว่า เป็นตามหลักธรรมาภิบาล และความเป็นนิติรัฐหรือไม่ พร้อมประกาศ ต่อสู้ไม่ยอมให้อํานาจอธรรมอยู่เหนือความยุติธรรม - ACT ออก จ.ม.เปิดผนึกค้าน รมว.ยธ. ตั้ง ‘สุพจน์ ทรัพย์ล้อม’ นั่งที่ปรึกษาโครงการเรือนจำอุตสาหกรรม

ประเด็นร้อน

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ทำหนังสือถึงประธาน ป.ป.ช.- ผู้ว่า สตง. ขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อชุดของใช้ประจำวันคนชราป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ของ อบจ. ลำพูน 16.3 ล้านบาทด่วน

โดย ACT โพสเมื่อ Apr 22,2020

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ทำหนังสือถึงประธานป.ป.ช.- ผู้ว่าสตง.ขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อชุดของใช้ประจำวันคนชราป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ของอบจ.ลำพูน 16.3 ล้านบาทด่วน จี้ลงโทษทั้งอาญาและทางวินัย หากพบว่าการจัดซื้อไม่โปร่งใส และไม่คุ้มค่า

 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563  องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ทำหนังสือส่งถึงพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อชุดของใช้ประจาวัน (Care Set) โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ลงนามโดย นายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดยเนื้อหาในหนังสือระบุ ดังนี้

 

“ตามที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงกรณีที่ อบจ. ลำพูน ใช้งบประมาณมากถึง 16.3 ล้านบาท จัดซื้อชุดของใช้ประจำวัน (Care Set) เพื่อแจกให้กับผู้มีอายุ 70 ปีขึ้นไป จานวน 27,700 ชุดๆ ละ 590 บาท

การจัดซื้อครั้งนี้มีการตั้งข้อสังเกตของสาธารณชนว่า เหตุใดจึงใช้ “วิธีคัดเลือก” โดยเจรจากับผู้ขายเพียงสามราย ที่ อบจ. เรียกมา ทั้งๆ ที่สินค้าเหล่านี้สามารถหาซื้อได้ทั่วไปและไม่ขาดแคลน แต่หากเปิดให้มี “การประมูลเป็นการทั่วไป” ย่อมเกิดการแข่งขันอย่างโปร่งใส ได้สินค้าในราคาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและหน่วยงาน อีกทั้งยังมีข้อกังขาว่า สินค้าที่ซื้อเช่น จานชาม แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ มีลักษณะเป็นการ “ป้องกัน – ควบคุม – รักษา” โรคโควิด-19 จนถือว่าต้องจัดซื้ออย่างเร่งด่วนได้อย่างไร

 

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ใคร่ขอเรียนให้ท่านตรวจสอบกรณีนี้อย่างเข้มงวดและเร่งด่วน เพื่อความชัดเจนและโปร่งใสก่อนที่จะมีการจัดซื้อลักษณะเดียวกันในจังหวัดอื่น และได้โปรดชี้แจงข้อกังขา แก่ประชาชนให้กระจ่างว่า

1. การจัดซื้อครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า ตรงตามความต้องการของประชาชนในสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 จริงหรือไม่

2. การจัดซื้อโดยใช้ “วิธีคัดเลือก” เช่นนี้ เหมาะสมและถูกต้องหรือไม่ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ

3. มีการฮั้วประมูลและการเรียกรับผลประโยชน์เกิดขึ้นหรือไม่

4. หากพบว่า การจัดซื้อครั้งนี้ทำให้ส่วนรวมเสียประโยชน์ จะถือว่าผู้รับผิดชอบมีความผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญาและทางวินัย ใช่หรือไม่


#โกงในช่วงโควิด-19 คือ โกงชีวิตคนทั้งชาติ: จับให้ได้ จับให้เร็ว ลงโทษให้สาสม