ข่าวสารและกิจกรรม

IPโครงการก่อสร้างที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง

โดย ACT โพสเมื่อ Mar 31,2017

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง 
สังกัด : กระทรวงการคลัง
คณะผู้สังเกตการณ์
คุณกฤษดา จันทร์จำรัสแสง 
คุณประเสริฐ หวังรัตนปราณี 
คุณกอบกาญจน์ ชื่นยินดี 
คุณทศพร ศรีเอี่ยม คุณนพดล ใจซื่อ

ได้เรียนเชิญคณะผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (IP) 3 ฝ่าย 
ปลัดกระทรวงการคลัง (คุณสมชัย สัจจพงษ์) 
คณะผู้สังเกตการณ์ข้อตกลงคุณธรรม (IO)
ผู้แทน บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 

ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ กระทรวงการคลัง ห้องประชุมปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 3