สื่อประชาสัมพันธ์

ACT Now EP.2 ซื้อขายงบประมาณแผ่นดิน

โดย ACT โพสเมื่อ Nov 03,2020

 

ACT Now Ep.2 ซื้อขายงบประมาณแผ่นดิน โดย ดร. มานะ นิมิตรมงคล

เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

 

ACT Now Ep.2.1 รูปแบบการโกง งบประมาณแผ่นดิน

"โกงงบประมาณแผ่นดิน" มีจริงๆ

ทุกท่านได้เห็นข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์จากทีวีมาตลอด

คนที่อายุมากหน่อยจะได้ยินเรื่องนี้มา 20-30 ปีแล้ว

ที่เกิดขึ้นล่าสุด ที่เราเห็นข่าวก็คือ มีนักการเมืองไปเรียกเงิน 5 ล้านบาทจากอธิบดีกรมน้ำบาดาล การโกงงบประมาณ การขายงบประมาณกันจากข่าว แต่ผมจะเอาเรื่องที่ปรากฏในรายงานวิจัยของ ป.ป.ช. มาคุยให้ท่านฟัง เป็นรายงานของ ป.ป.ช. เรื่องการปฏิรูประบบงบประมาณของไทยเพื่อต่อต้านการทุจริต อันนี้เล่มที่ 1 นะครับ เล่มที่ 2 เป็นรายงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระที่ 4 เรื่องการปฏิรูประบบงบประมาณและการคลังท้องถิ่น

การโกงงบประมาณ

กลุ่มแรกเทคนิคเขาหวังผลการเมืองแต่จะไม่ได้เงินเข้าพกเข้าห่อตัวเอง

เวลาที่กรมหรือกระทรวงต่างๆ มาเสนองบประมาณ

รัฐวิสาหกิจมาเสนองบประมาณ

เขาก็จะใช้อิทธิพลไปเจรจาต่อรอง

เพื่อดึงโครงการหรือแบ่งงบประมาณไปลงในพื้นที่เลือกตั้งของตัวเอง

ของพรรคตัวเองหรือของพวกพ้องตัวเองอันนี้เป็นการหวังผลระยะยาว

และในวันข้างหน้าเมื่องบประมาณไปแล้ว โครงการไปแล้วเขาก็ไปหวังผลในการโกง กิน ในการประมูลงานอีกครั้งหนึ่ง

เหตุการณ์ที่เราจะเห็นกันชัดๆ ก็คือว่าเขามีการยกตัวอย่างกันไว้นะครับ

อย่างเช่นที่เราได้ยินเรื่องที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ทำไมจังหวัดนี้มีถนนดีเหลือเกิน มีฝายน้ำ มีสวนสาธารณะ มีโรงเรียน มีโรงพยาบาล มีสถานที่ราชการดีๆ มีคุณภาพสูงเกินกว่าหลายๆ จังหวัด เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจน

การกินลักษณะที่สองก็คือการกินที่ได้เป็นผลประโยชน์ตัวเงิน

เรียกเงิน 5 ล้าน ตรงๆ โต้งๆ จากอธิบดีกรมน้ำบาดาล

อีกวิธีหนึ่งที่ทำกันมานานแล้วใครจะเรียกเป็นวิธีคลาสสิคก็แล้วแต่เป็นวิธีคลาสสิคที่เลวมาก

นั่นก็คือว่าเขาจะแกล้งดึงงบประมาณแขวนไว้ หรือตำหนิต่อว่าอธิบดีกรมที่มาเสนอเรื่องสารพัดสารเพ บางทีก็แกล้งให้รอตั้งแต่เที่ยงยันสามทุ่ม ตั้งแต่เช้ายันเย็น 2 วัน 3 วัน ไม่ยอมผ่านให้สักทีแล้วก็บอกแขวน เขาจะรู้กันว่า ท่านอธิบดีจะต้องไปบอกเอกชน หรือพ่อค้าที่วิ่งงบประมาณโครงการนั้น จะสร้างตึก สร้างถนน อะไรก็แล้วแต่ ให้มาหานักการเมืองในรัฐสภา ในสภาผู้แทนฯ คนนี้ แล้วมาเจรจาจ่ายเงินจ่ายทองกัน ถึงตรงนี้ ส.ส. หรือ กรรมาธิการ หรือ อนุกรรมาธิการก็จะคุยกับพ่อค้าโดยตรงว่าโครงการนี้งบประมาณก้อนนี้จะเอาเงินกันสักเท่าไร อันนี้ก็จะได้ทันที แต่เรื่องของตัวเงินบางทีก็จะเป็นเรื่องของระยะยาว อย่างเช่น บอกว่าวันนี้นะ ผมจะผ่านให้คุณไปก่อนนะแต่คุณต้องสัญญากับผมว่าในวันข้างหน้าเวลาผมมีโครงการเกี่ยวกับการหาเสียงหรือโครงการที่เป็นเรื่องของประชานิยมหรืออะไรก็แล้วแต่ทางรัฐวิสาหกิจนี้ หรือกระทรวง หรือกรมของคุณจะต้องแบ่งงบประมาณมาอุดหนุนซึ่งเขาก็จะใช้งบการตลาดบ้างงบโฆษณาประชาสัมพันธ์บ้างหรือเอางบทำโครงการมาลงที่นี่ตามสัญญาที่ให้กันไว้

 

ACT Now Ep.2.2 กันและแก้การโกงเงินงบประมาณแผ่นดิน

เราจะแก้ เราจะกัน

การซื้อขายงบประมาณแผ่นดินได้อย่างไร

การแก้ที่ระบบที่เขาพยายามกันมานานแล้วเพราะว่าใช้มาตั้ง 60 ปี

ทางที่ดีในวันนี้ ก็คือการจัดทำงบประมาณต้องไม่ไปผูกกับการใช้ดุลยพินิจของนักการเมืองหรือข้าราชการบางคนบางกลุ่มแต่ต้องเป็นการวิเคราะห์เชิงประจักษ์จากตัวเลข จากผลงาน จากสถิติ การใช้เงิน ใช้งบประมาณและการดำเนินงานที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตและสภาพปัจจุบันว่าบ้านเมืองของเราในแต่ละเรื่อง แต่ละประเด็น แต่ละจังหวัด แต่ละอำเภอ มีความเดือดร้อนอะไรและเรากำลังต้องการอะไรจะไปพัฒนาอย่างไร เขาได้เงินไปเท่าไร เอาไปทำอะไรบ้าง และในปีที่ผ่านๆ มานั้นทำถนน ทำโครงการ ทำบ่อน้ำอะไรก็แล้วแต่ เขาทำได้ประสบความสำเร็จไหม

ชาวบ้านได้รับประโยชน์จริงไหม ทำแล้วผลงานที่ออกมาใช้งานได้ดีจริงหรือเปล่า นั่นหมายถึงว่า เป็นถนน ก็ต้องเป็นถนนที่ชาวบ้านใช้งานสะดวก ไม่พังเร็ว ทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้ เป็นประโยชน์สาธารณะจริงๆ ไม่ไปตกกับนายทุน หรือเจ้าของพื้นที่คนใดคนหนึ่ง

ถ้าเรามีสถิติ มีข้อมูลเหล่านี้เราก็จะมาดูกันอีกทีว่า แล้วในปีนี้ เราจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมด้วยงบจำนวนเท่าไรใครเสนออะไรมา สถาบันวิเคราะห์ งบประมาณประจำรัฐสภาหน่วยงานนี้ก็มาทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมว่า เหมาะสมจำเป็นหรือไม่ ในอดีตที่ผ่านมา ทำได้ดีหรือทำไม่ได้ดีควรจะแก้ไขอย่างไร นโยบายของรัฐบาลมาอย่างนี้ นโยบายของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาอย่างนี้ ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ มาอย่างนี้ เพราะฉะนั้นในปีนี้และปีต่อๆ ไป เราควรจะวางแนวทางการใช้งบประมาณอย่างไร ถ้าเรามีหน่วยงานที่เป็นกลางนักวิชาการและเป็นอิสระอย่างนี้ มาช่วยกันกำหนด มาช่วยกันตัดสินว่าอะไรสมเหตุสมผล ถูกต้องไม่ถูกต้อง แล้วเมื่อเข้าสภาฯ รัฐมนตรีก็มาทำหน้าที่ แถลงว่ากระทรวงของเขา กระทรวงของท่าน มีความเห็นอย่างนี้ นโยบายในการใช้งบประมาณอย่างนี้ แล้วนักการเมืองคนที่อยู่ในรัฐสภาก็มาฟังว่าเป็นนโยบายที่สอดคล้องต้องกันไหม สมเหตุสมผลหรือไม่ ทุกคนไม่ต้องมาใช้ความรู้สึกส่วนตัวไม่ต้องมาใช้ประสบการณ์ส่วนตัวหรือใช้ดุลยพินิจหรืออิทธิพลหรือผลประโยชน์ส่วนตัวมาเป็นเครื่องตัดสินใจทำอย่างนี้เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์กับประเทศมากกว่าในระยะยาว

ก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินเรื่องเว็บไซต์ภาษีไปไหน

อันนี้ต่างชาติยังชื่นชมว่าประเทศไทยทำได้ดีมากเราจะรู้เลยว่าเงินภาษีที่เราเสียไปรัฐบาลเอาไปทำอะไรซื้ออะไร จัดสรรไปที่ไหนแต่ข้อมูลตรงนี้มีให้รายละเอียดพอสมควรการเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ไทยมีของสภาพัฒน์ฯ ถือว่าก้าวหน้าที่สุดเป็นการเปิดเผยข้อมูล 99% ที่เขามีเว็บไซต์ไทยมีก็คือรายละเอียดของการใช้เงินงบประมาณ 4 แสนล้านบาทในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เว็บไซต์ตัวนี้เขาจะรวบรวมโครงการทั้งหมดเลย ที่หน่วยงานต่างๆ เสนอมาว่าจะเอาไปทำอะไรบ้างแล้วเขาก็จะเอามาเปิดเผยให้เราเห็น พอเราเปิดคอมพิวเตอร์สามารถดึงข้อมูลเอามาประมวลผลได้ง่ายๆ และเขาไม่ได้ปิดบังข้อมูลอะไร นอกจากชื่อตัวบุคคล และเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลๆ นั้นไว้เท่านั้นเอง ซึ่งถือว่าไม่เป็นไรไม่จำเป็น แต่การที่มีข้อมูลละเอียดขนาดนี้ จะทำให้ทุกคนสามารถนำไปประมวลผลและตรวจสอบได้ในระยะยาว ตัวเลขข้อมูลที่เปิดเผลอย่างละเอียดโปร่งใสเช่นนี้จะส่งผลว่าในวันข้างหน้าหากพบสิ่งต้องสงสัยไม่ชอบมาพากล เราสามารถที่จะสืบย้อนหลังไปได้ว่าที่มาที่ไปของการใช้เงินเบื้องหลังของบุคคล เบื้องหลังของบริษัทหรือเอกชน หรือใครก็แล้วแต่ที่มาเกี่ยวข้องเป็นมาอย่างไรเพราะฉะนั้นในวันข้างหน้าถ้าทุกหน่วยงานของรัฐเปิดเผยทุกเรื่องในรูปแบบเดียวกับเว็บไซต์ไทยมีถือว่าประเทศไทยสอบผ่านเรื่องการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

การใช้เงินสี่แสนล้านบาทเพื่อกู้วิกฤตเศรษฐกิจ เยียวยาปัญหาสังคมที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เราได้พัฒนา ACT Ai เราให้ชื่อฟีเจอร์ในส่วนนี้ว่า จับโกงงบโควิดด้วย ACT Ai โครงการงบประมาณทั้งหมดและทุกเรื่องราว ทุกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินสี่แสนล้านมาไว้ตรงนี้ท่านสามารถเจาะลึกลงไปได้เลยว่าท่านสนใจเรื่องอะไร อยากรู้เรื่องอะไรจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยว เรื่องการเกษตรเรื่องน้ำ เรื่องการศึกษา เรื่องการจ้างงานซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์เรื่องที่เกี่ยวกับความทุกข์ร้อนของประชาชนหรืออาจจะเกี่ยวกับตัวท่านเองด้วยก็ได้และทั้งหมดที่เราทำมานี้ก็เพื่อให้คนไทยมาพูดคุยกันในเรื่องคอร์รัปชันของประเทศไทยเพราะเราเชื่อว่าเมื่อใดก็ตามที่คนไทยตื่นรู้..สู้โกง เมื่อนั้นคอร์รัปชันจะลดลงและคนโกงจะไม่มีที่ยืนในสังคม