ข่าวสารและกิจกรรม

IPโครงการจัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ

โดย ACT โพสเมื่อ Mar 31,2017

ชื่อโครงการ : โครงการจัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ตร.มม. จำนวน 6,320 กม. 
สังกัด : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
งบประมาณ : 747.6 ล้านบาท
โดย นายอำนวยชัย สุวรรณสุนทร (รองผู้ว่าการอำนวยการ) เป็นประธานที่ประชุม 
ผู้สังเกตการณ์ : 

  • นายสุเมธ อักษรกิตติ์
  • นายอดิเรก เลิสวนารินทร์
  • นายวิโรจ นาคสัมฤทธิ์
  • นายชำนาญ ธรรมเจริญ
  • ว่าที่ร้อยเอก ดร.คมกริช เวชสัสถ์
  • ดร.ปิยะ นาควัชระ


ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 23 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่