ประเด็นร้อน

ทอท.ทำหนังสือถึง ACT ชี้แจงข้อเท็จจริงโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ สนามบินสุวรรณภูมิ

โดย ACT โพสเมื่อ Apr 05,2021

ทอท.ทำหนังสือถึง ACT ชี้แจงข้อเท็จจริงโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ สนามบินสุวรรณภูมิ

 

ตามที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (ACT) ได้มีจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขอให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ดำเนินการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ตามข้อศึกษาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ มติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เพื่อมิให้เกิดความเสียหายดังเช่นกรณีทุจริตจำนำข้าวนั้น

ล่าสุดวันนี้ (5 เม.ย. 2564) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้ส่งหนังสือชี้แจงถึงองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT โดยยืนยันว่าดำเนินการตามมติคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้