บทความ

‘สมพล’ ท้านายกฯเปิดข้อมูลจำนำข้าว

โดย ACT โพสเมื่อ Dec 01,2016


นายสมพล เกียรติไพบูลย์ รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวในการอภิปรายพิเศษ ‘วาระประเทศไทย ล้างคอร์รัปชัน ปฏิรูปประเทศ’ งานดินเนอร์ทอล์ค ประจำปี 2557 ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อ 5 มีนาคม 2557 ว่า คนไทยเกิดการตื่นตัวเรื่องปัญหาคอร์รัปชันแล้ว โดยผ่านกลไกต่าง ๆ ที่มีการรณรงค์อยู่มากมาย แต่เหตุใดยังคงติดกับดักเรื่องนี้อยู่ ด้วยเพราะสังคมไทยบูชาคนรวย คนมีเงิน คนมีอำนาจ โดยไม่คำนึงว่าเงินเหล่านั้นได้มาอย่างไร ซึ่งเงินสามารถสร้างอำนาจ และอำนาจก็สามารถสร้างเงิน เรียกว่าเป็นวงจรอุบาทว์วนเวียนในประเทศ แม้จะมีการบังคับใช้กฎหมายกำจัดคนผิดก็ตาม แต่สิ่งเหล่านี้ได้ท้าทายให้คนอยากเสี่ยง

“น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กำหนดเรื่องต่อต้านคอร์รัปชันเป็นนโยบายหลัก ซึ่งท่านได้เข้าร่วมในพิธีกรรมเชิงสัญลักษณ์มายมาย แต่เมื่อถามว่าจะล้างคอร์รัปชันได้หรือไม่ จะต้องย้อนถามไปยังผู้นำประเทศด้วยว่าจะเอาด้วยหรือไม่”

รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน กล่าวต่อว่า กระบวนการของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลตลอดเวลา มีระบบตรวจสอบที่เข้มแข็ง และกระบวนการลงโทษที่ชัดเจน ซึ่งในหลายประเทศที่ได้ศึกษาดูงานมาล้วนประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ด้วยปัจจัยดังนี้

1.ผู้นำประเทศต้องชัดเจน ต้องถามว่าผู้นำประเทศจะเอาด้วยหรือไม่ แต่ภาคประชาชนเริ่มตื่นตัวแล้ว และที่สำคัญที่สุดสื่อมวลชนจะต้องเป็นที่พึ่งให้มากที่สุดด้วย

2.การประหยัด วันนี้ไทยไม่ใช่ประเทศขาดแคลนงบประมาณแผ่นดิน แต่แท้ที่จริงแล้วไทยขาดแคลนการใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพ มีการนำไปใช้จ่ายกับค่าเดินทางในและต่างประเทศ พิธีการต่าง ๆ และโครงการประชานิยม ซึ่งนอกจากทำให้ฟุ่มเฟือยแล้ว ยังเป็นช่องทางส่งเสริมให้มีการทุจริตคอร์รัปชันได้ด้วย

3.การเปิดเผยข้อมูล ตรวจสอบ และลงโทษ ซึ่งมีความพยายามเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการใน 3 โครงการหลัก คือ โครงการรับจำนำข้าว โครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท และโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ 2 ล้านล้านบาท ซึ่งหากรัฐบาลเอาจริงให้เปิดเผยมาเลยแล้วภาคเอกชนพร้อมจะช่วย

ที่มา: อิศรา