ประเด็นร้อน

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ทวงถามรัฐบาล “จากนี้ไปคนโกงชาติต้องได้รับโทษอย่างสาสม” เรื่องไปถึงไหนแล้ว..

โดย ACT โพสเมื่อ Dec 29,2021

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ทวงถามรัฐบาล “จากนี้ไปคนโกงชาติต้องได้รับโทษอย่างสาสม” เรื่องไปถึงไหนแล้ว...

 
จากการที่เกิดกระแสคัดค้านการลดหย่อนโทษอย่างรวดเร็วให้กับนักโทษคดีคอร์รัปชัน และต่อมา พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 โดยมีกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
 
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ขอเรียนว่า บัดนี้ได้ผ่านครึ่งทางของระยะเวลาที่วางไว้แล้ว และเมื่อครบกำหนดดังกล่าว สังคมคาดหวังว่า คณะกรรมการชุดนี้และรัฐบาลจะมีคำตอบโดยครบถ้วนตามที่รับปากไว้ พร้อมทั้งขอให้บอกด้วยว่าจะมีมาตรการในการดำเนินการต่อไปในอนาคตอย่างไร เพื่อเป็นหลักประกันว่า “จากนี้ไปคนโกงชาติจะต้องได้รับโทษอย่างสาสม กับความผิดที่ได้กระทำ”
 
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
29 ธันวาคม 2564