ประเด็นร้อน

แถลงการณ์ ขอทราบความชัดเจนจากท่านนายกรัฐมนตรีในการลดโทษ อภัยโทษให้นักโทษคดีคอร์รัปชัน

โดย ACT โพสเมื่อ Feb 07,2022

แถลงการณ์ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
เรื่อง ขอทราบความชัดเจนจากท่านนายกรัฐมนตรีในการลดโทษ อภัยโทษให้นักโทษคดีคอร์รัปชัน

ตามที่โฆษกรัฐบาลได้แถลง “รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษ” ของคณะกรรมการฯ ที่แต่งตั้งโดยท่านนายกรัฐมนตรี แต่การแถลงดังกล่าวไม่มีการอธิบายขยายความถึงกรณีนักโทษคดีคอร์รัปชันที่สังคมกังขาเป็นอย่างมาก ดังนั้นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จึงขอทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของสังคม เรียกร้องให้มีการตอบคำถามดังต่อไปนี้


1. บุคคลที่มีพฤติกรรมคดโกงอย่างไร้จิตสำนึกจนสร้างความเสียหายแก่บ้านเมืองอย่างร้ายแรง เหตุใดจึงได้รับการลดโทษอภัยโทษอย่างรวดเร็ว
2. รายชื่อนักโทษที่เข้าข่ายได้รับพระราชทานอภัยโทษเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 แต่ยังไม่ได้รับการอภัยโทษเพราะอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา จะมีการพิจารณาตามกฎเกณฑ์ใหม่ที่กำลังดำเนินการอยู่หรือไม่
3. จากข้อมูลทราบว่ามีนักโทษหลายคน ได้เลื่อนชั้นเป็นนักโทษชั้นดีพิเศษ ในปีเดียวได้เลื่อนขั้นถึง 3 ครั้ง เป็นนักโทษชั้นดี ชั้นดีมาก และชั้นดีเยี่ยม ควรจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงความเหมาะสม และเป็นจริงหรือไม่อย่างไร

สังคมไทยต้องการให้ท่านนายกรัฐมนตรีชี้แจงเพื่อความชัดเจนว่า เมื่อมีการทบทวนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีแล้ว จะมีนักโทษจากคดีคอร์รัปชันรายใดสมควรได้รับการลดโทษ อภัยโทษ และจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบประการใดในการลดโทษอภัยโทษตาม พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯฉบับนี้หรือไม่

การปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องสำคัญและเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่รัฐบาลให้คำมั่นสัญญาต่อประชาชนคนไทยมาโดยตลอด ความจริงจังและจริงใจต่อการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้เป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นที่สังคมมีให้ต่อผู้นำประเทศ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จึงขอเรียกร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณานำความเชื่อมั่นและเป็นธรรมผ่านการตอบคำถามตามที่เขียนมาข้างต้นอย่างชัดเจนโปร่งใสโดยเร็วด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
7 กุมภาพันธ์ 2565