ประเด็นร้อน

เวทีประชันวิสัยทัศน์ผู้สมัครผู้ว่า กทม. “ปราบโกง กทม. … ผู้ว่าฯในอนาคตและอนาคตของผู้ว่าฯ”

โดย ACT โพสเมื่อ May 09,2022

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันจับมือช่อง 7HD

จัดเวทีประชันวิสัยทัศน์ผู้สมัครผู้ว่า กทม. “ปราบโกง กทม. … ผู้ว่าฯในอนาคตและอนาคตของผู้ว่าฯ”
วิสัยทัศน์ของผู้ว่า กทม. ที่บอกในเวทีดีเบทนี้คือพันธสัญญา หากได้รับเลือกตั้งแล้วบิดพลิ้ว ไม่ทำตามสัญญาคำพูดที่ประกาศไว้ จะตามมาทวงถาม
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:45 -17:00 น.
- คุณวิโรจน์ ลักขณาอดิศร
- คุณสกลธี ภัททิยกุล
- ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
- คุณรสนา โตสิตระกูล
- รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
- น.ต.ศิธา ทิวารี
ดำเนินรายการโดย : คุณสวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา และ คุณศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ
สามารถรับชมได้ที่ :
รายการเจาะประเด็นข่าว ช่อง 7
Live FB องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน / Ch7HD News