ประเด็นร้อน

คอร์รัปชันเอเชีย

โดย ACT โพสเมื่อ Apr 07,2017

สปาย-กลาส

องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) และ ศูนย์ปรึกษาความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจ (PERC) ในฮ่องกง ร่วมจัดทำรายงานปัญหาคอร์รัปชั่นในเอเชีย-แปซิฟิก

สังคมตื่นตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา แต่ปัญหาคอร์รัปชั่นยังขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของบรรดาประเทศในเอเชีย
ผลการสำรวจชี้ว่า สิงคโปร์ ออสเตร เลีย และญี่ปุ่น มีปัญหาคอร์รัปชั่นในระดับต่ำ ขณะที่กัมพูชา อินโดนีเซีย และเวียดนาม มีปัญหาคอร์รัปชั่นในระดับสูง

ในส่วนประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีน ปัญหาคอร์รัปชั่นดูเหมือนจะลดลง หลังจากที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ดำเนินนโยบายปราบปรามคอร์รัปชั่นในทุกระดับ แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากปัญหาคอร์รัปชั่นครอบคลุมไปทั่วสังคมแล้ว

สำหรับประเทศไทยรายงานชี้ว่าก็เช่นกัน แม้ผู้คนเชื่อว่าโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่นขณะนี้น่าจะไปในทางบวก เพราะมีสถิติการเติบโตอยู่ที่เพียงร้อย 14 เมื่อเทียบกับจีน สถิตินั้นพุ่งถึงร้อยละ 73

แต่ปัญหาคอร์รัปชั่นฝังรากลึกและดำเนินมาอย่างเป็นระบบในไทย จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาสังคม

ในการสำรวจสถานการณ์ตัวชี้วัดคอร์รัปชั่น Global Corruption Barometer องค์กรความโปร่งใสใช้แบบทดสอบสุ่มพูดคุยกับประชาชน 22,000 คน ถึงการพบเห็นคอร์รัปชั่นใน 16 ประเทศของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก พบว่ารัฐบาลแต่ละประเทศเตรียมการต่างๆ เพื่อจะไปถึงเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการลดคอร์รัปชั่นและการให้สินบนด้วย อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่าง 1 ใน 4 ต่างเคยให้สินบนกับฝ่ายราชการ

บทสรุปของรายงานนี้ก็คือ คอร์รัปชั่นเป็นตัวขัดขวางการพัฒนายั่งยืนและกระบวนการประชาธิปไตย

 

-- สำนักข่าว ข่าวสด วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560 --