สื่อประชาสัมพันธ์

จับโกงงบ อบจ. ด้วย ACT Ai

โดย ACT โพสเมื่อ Feb 13,2023

จะดีกว่าไหม หากการจัดสรรงบประมาณเมืองเป็นเรื่องตรวจสอบได้?

การจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่มีประมาณการรายจ่ายสูงกว่า 5 หมื่นล้านบาทต่อปีเป็นส่วนชี้ชะตาว่าประชาชนในแต่ละเมืองจะได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานมากน้อยเพียงใดงบประมาณของจังหวัดจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นสิ่งที่พวกเราควรมีโอกาสร่วมออกแบบและตรวจสอบว่างบประมาณของเมือง "ควรใช้" และ "ถูกใช้" ไปกับเรื่องอะไรบ้างองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ต่อยอดไอเดียของภาคประชาชนจากทีมขิงบ้านเรา ในกิจกรรม ACTkathon2021 ร่วมกับ HAND Social Enterprise และ Punch Up ทำการเก็บรวบรวมและแปลงเอกสารหลายร้อยหน้าจากหน่วยงานต้นทาง เชื่อมกับข้อมูลผู้บริหารระดับท้องถิ่น มานำเสนอในรูปแบบ Data Visualization บนแพลตฟอร์มเดียวร่วมติดตาม ตรวจสอบว่า อบจ. ของเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้าง

ที่ https://localbudgeting.actai.co/