สื่อประชาสัมพันธ์

วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566

โดย ACT โพสเมื่อ Nov 30,-1

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เชิญชวนแสดงพลังคนไทยใน”วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566” ในธีม “WHAT THE FACT ? (แค่สงสัยก็เสิร์ช ACT Ai เลย)”

หลากหลายเรื่องที่ประชาชนสงสัย ค้นหาความจริงกับ ACT Ai พร้อมแสดงพลังการตรวจสอบในมือง่าย ๆ ได้พร้อมกัน

เวทีสำคัญในการแสดงพลังต้านโกง พร้อมร่วมตรวจสอบทุกการโกงชาติด้วยเครืองมือภาคประชาชนที่จะตอบทุกข้อสงสัยได้ง่ายๆในมือของคุณเอง !!

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 07:30 – 11:10 น. ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (บางซื่อ)
 
ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่