ประเด็นร้อน

แถลงการณ์ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เรื่อง หยุดการวิ่งเต้น โยกย้าย การโกงเอาตำแหน่ง

โดย ACT โพสเมื่อ Sep 11,2023

แถลงการณ์ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

เรื่อง หยุดการวิ่งเต้น-โยกย้าย การโกงเอาตำแหน่ง
.
จากเหตุการณ์นายตำรวจถูกยิงเสียชีวิตและบาดเจ็บในบ้านของผู้มีอิทธิพลที่จังหวัดนครปฐม โดยปรากฏในเวลาต่อมาว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าหาผู้มีอิทธิพลเพื่อผลประโยชน์และโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ การแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้าย ส่วย และธุรกิจสีเทา ที่ล้วนเป็นพฤติกรรมคอร์รัปชันซ้ำซากในสังคมไทย
.
คดีนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของระบบราชการที่ล้มเหลวเต็มไปด้วยการทุจริตคดโกง อันสืบเนื่องมาจากการบริหารจัดการที่ขาดธรรมาภิบาล ไม่รู้จักผิดชอบชั่ว ปล่อยให้ข้าราชการที่ไม่ดีไร้เกียรติก้มหัวเข้าหายอมเป็นเครื่องมือให้กับผู้มีอิทธิพล ในขณะที่ข้าราชการน้ำดีมักจะถูกกลั่นแกล้งกดหัวจนถึงขั้นเอาชีวิต ดั่งที่เพิ่งปรากฏเป็นข่าวที่สะเทือนขวัญของคนไทยในขณะนี้
.
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เห็นว่า เพื่อปกป้องและคืนความเป็นธรรมให้ข้าราชการน้ำดีไม่โกงกินได้มีที่ยืน และเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ จำต้องกำจัดอภิสิทธิ์ชนและเครือข่ายอุปถัมภ์ของนักการเมือง ผู้มีอิทธิพล และนายทุนสีเทา โดยเร่งรัดดำเนินการตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่กล่าวในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 6 กันยายน 2566 ที่ผ่านมาว่า
.
“การซื้อขายตำแหน่งการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมต้องหมดไป ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้ ปัญหาคอร์รัปชันจะลดลง มีความโปร่งใส เป็นธรรมเพิ่มขึ้น สร้างความยอมรับนับถือจากทั่วโลก ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน”
.
จึงเรียนมาเพื่อขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้โปรดแสดงบทบาทอย่างจริงจังทันทีตามที่ได้กล่าวเป็นคำมั่นกับสาธารณชนไว้ เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการผู้มุ่งมั่นรับใช้แผ่นดินตลอดจนสังคมไทยที่เอือมระอา ต่อระบบราชการที่เต็มไปด้วยการโกงกิน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ พร้อมจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้การวิ่งเต้นซื้อตำแหน่งหมดไปจากระบบราชการไทยในช่วงการทำงานของรัฐบาลชุดนี้
.
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
11 กันยายน 2566