บทความ

รัฐบาลใหม่ต้องแถลงนโยบายปราบคอร์รัปชันต่อรัฐสภา

โดย ดร.มานะ นิมิตรมงคล โพสเมื่อ Sep 02,2023

รัฐบาลใหม่ต้องแถลงนโยบายปราบคอร์รัปชันต่อรัฐสภา

ครม. ชุดใหม่เอาจริงแค่ไหน จะมีแนวทางปราบคอร์รัปชันให้อยู่หมัดอย่างไร คนไทยจะรับรู้พร้อมกันเมื่อมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 162

รัฐบาลที่เพิ่งผ่านมาแถลงต่อรัฐสภาถึงนโยบาย ‘หลัก’ ในการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอร์รัปชันของรัฐบาลตลอดการบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี โดยกำหนดนโยบาย ‘เร่งด่วน’ เพิ่มเติมว่า

‘..เร่งรัดการดำเนินมาตรการทางการเมือง ควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมายเมื่อพบผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด

และเร่งรัดดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อพบผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ภาครัฐปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุด
พร้อมทั้งให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ’

นโยบายเช่นนี้สอดคล้องกับ ‘หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ’ ช่วยให้เรารู้ว่า ผู้นำประเทศเข้าใจปัญหาเพียงใด อะไรบ้างที่ทำให้คอร์รัปชันบานปลายจนยากแก้ไข อะไรที่ต้องใส่ใจ อะไรต้องจัดการเร่งด่วน ถือเป็นการเริ่มต้นของรัฐบาลที่ช่วยสร้างความมั่นใจ สร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชน

ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และกล้าทำจริง ต้องไม่พูดเพียงคำสวยหรูว่า ‘จะส่งเสริมการบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล ยึดมั่นอุดมการณ์’ ซึ่งผิวเผิน จับต้องไม่ได้ ไร้ทิศทาง มีแต่ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐไม่รู้ว่าผู้นำนั้นจริงใจหรือไก่กา เขาควรเดินหน้าหรือตั้งรับอย่างไร

ทุกวันนี้ความตื่นตัวที่ต้องการต่อสู้เอาชนะคอร์รัปชันได้ขยายตัวมากขึ้น คนไทยจำนวนมากใส่ใจร่วมลงไม้ลงมืออย่างจริงจัง การได้รับรู้ว่ารัฐบาลกำลังทำอะไร เพื่อให้เกิดผลอย่างไร เอาจริงแค่ไหน ย่อมทำให้ทุกฝ่ายมั่นใจ สนับสนุนและจับมือกันเดินหน้าอย่างมีพลังต่อไปในทิศทางเดียวกัน

การเริ่มต้นบริหารราชการแผ่นดินของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีด้วยการแถลงนโยบายปราบโกงที่ชัดเจน จับต้องได้ รู้จริง จึงเป็นความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองที่สง่างาม

ดร. มานะ นิมิตรมงคล
เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
2 กันยายน 2566