ประเด็นร้อน

ทำไมปฏิรูปตำรวจไม่ได้ ไม่ปฏิรูปก็ไม่ได้

โดย ดร.มานะ นิมิตรมงคล โพสเมื่อ Aug 06,2023

ทำไมปฏิรูปตำรวจไม่ได้ ไม่ปฏิรูปก็ไม่ได้..

“ตำรวจใครได้คุมก็มีอำนาจ มีอภิสิทธิ์ ในวันที่มีโอกาสจึงไม่มีใครยอมปล่อยหลุดมือ” รัฐบาลที่แล้วยังยอมให้นำร่างกฎหมายที่ตำรวจแก้ไขกันเองยื่นเข้ารัฐสภา แม้ถูกตราหน้าว่ามีการแปลงสารจนผิดไปจากเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ

ทุกครั้งที่พยายามปฏิรูปตำรวจ มักเจอแต่การหลอกล่อและต่อต้านจากนายตำรวจใหญ่ทั้งในและนอกราชการ รวมถึงผู้นำการเมืองที่สายตาสั้นปกป้องเพียงผลประโยชน์เฉพาะหน้าของพวกตนและองค์กร

จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเปลี่ยนแปลง รื้อโครงสร้างหรือปฏิรูปองค์กรแห่งนี้ด้วยการให้คนมีอำนาจ ตำรวจและนักการเมือง ไปนั่งเจรจาสมยอมกันในทำเนียบฯ หรือรัฐสภา

รู้กันดีว่า ผลประโยชน์จากคอร์รัปชัน ส่วย หวย บ่อน ซ่อง ยาเสพติด การพนันออนไลน์ ต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย ค้ามนุษย์ ส่วยทางหลวง ด่านลอย ซื้อขายสำนวนคดี รีดไถชาวบ้าน ฯลฯ ทำให้เกิดการแก่งแย่ง วิ่งเต้น ซื้อขายตำแหน่ง สร้างเครือข่ายพวกใครพวกมัน วางคนในตำแหน่งที่เงินดีหรือคอยปกป้องกันได้ในภายหลัง

ผลที่ตามมาคือความขัดแย้งและการหักหลังในหมู่ตำรวจด้วยกันเอง

คอร์รัปชันอย่างเป็นระบบเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรเพราะน้ำมือตำรวจด้วยกันเอง นักการเมือง อาชญากร คนโกง คนทำผิดกฎหมาย แม้แต่ใครที่อยากรังแกคนอื่นก็อาศัยตำรวจเป็นเครื่องมือ ทุกคนวนเวียนโกงซับโกงซ้อนจนเป็นวัฒนธรรม .. นี่คือความจริง เลิกพูดเอาใจกันได้แล้วครับ

นับจากนี้การปฏิรูปตำรวจจะเกิดขึ้นได้จำเป็นต้องอาศัยพลังของตำรวจส่วนใหญ่ที่รักหวงแหนองค์กร และประชาชนที่ไม่ยอมทน ช่วยกันผลักดันให้นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร. และสภาผู้แทนราษฎร ลงมือสังคายนาให้จริงจัง ทั้งการแก้กฎหมาย วางนโยบาย แบบแผนปฏิบัติงาน กลไกติดตามตรวจสอบ ฯลฯ

ประเทศไทยมี ผบ.ตร. มาแล้ว 13 คน เราคงจำกันได้ว่า ใครบ้างเป็นที่รักเคารพของลูกน้อง ใครที่ทำร้ายวงการตำรวจ ใครคือคนที่รับราชการตำรวจเป็นไซ้ด์ไลน์ ใครขี้หลี ขี้โกง ไร้ศักดิ์ศรี รับใช้นักการเมือง รังแกตำรวจผู้น้อย ใครทำให้ยศตำแหน่งกลายเป็นสินค้าราคาแพง

สำหรับ “ผบ.ตร. คนที่ 14” คงต้องถามว่า ท่านต้องการให้สังคมจดจำท่านเป็น “ผู้ทำให้ตำรวจเปลี่ยนแปลงสู่ความมีเกียรติมีศักดิ์ศรี เป็นที่พึ่งของประชาชนได้จริง” ใช่หรือไม่

แต่ท้ายที่สุดกุญแจสำคัญที่จะทำให้เรื่องใหญ่นี้ก้าวหน้าหรือสะดุดอยู่อย่างนี้ต่อไป คงต้องขึ้นอยู่กับท่านนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ว่าจะนิ่งเฉยหรือกำหนดนโยบายไปในทิศทางใด

ดร. มานะ นิมิตรมงคล
เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
29 กันยายน 2566