ประเด็นร้อน

คดีแพ่ง 'คลองด่าน'

โดย ACT โพสเมื่อ Apr 10,2017

 เมื่อวันที่ 7 เมษายน นายนิกร ทัสสโร รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เปิดเผยกรณีนายปกิต กิระวานิช อายุ 81 ปี อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ อายุ 66 ปี อดีตรองอธิบดี คพ. และนางยุวรี อินนา อายุ 56 ปี ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพน้ำ จำเลยในคดีทุจริตโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน ที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาจำคุกคนละ 20 ปี และจำเลยได้โต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คำขอส่วนแพ่งที่ คพ.ให้จำเลยชดใช้รวมประมาณ 8,430 ล้านบาทนั้น เป็นอำนาจของศาลปกครอง ไม่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ได้อ่านคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลชี้ว่าคำขอส่วนแพ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม


นายนิกรกล่าวว่า คณะกรรมการวินิจฉัยว่า เนื่องจากคดีมีมูลเหตุการทุจริตจนนำไปสู่การไต่สวนและการดำเนินกระบวนการต่างๆ เป็นเรื่องมาตรการปราบปรามการทุจริต เป็นการกระทำความผิดทางอาญาเป็นหลัก ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดจากการใช้อำนาจทางปกครองที่จะเป็นการทำละเมิดทางปกครอง คณะกรรมการฯจึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม เมื่อเป็นดังนี้ คดีส่วนแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการทุจริตจึงเป็นอำนาจหน้าที่ของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

- - สำนักข่าว มติชน วันที่ 10 เมษายน 2560 - -